Saturday , May 26 2018
Home / 2017 / April / 21

Daily Archives: Apr 21, 2017

Est-Cola ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินชายแดนใต้

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนใต้ ที่บริษัท ไทยเบฟเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งขึ้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ได้เล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลกันมากขึ้น และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมถ์ เป็นสถานที่อบรม การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรทางกีฬาวอลเลย์บอลทั้งในส่วนผู้ฝึกสอนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทีมกีฬาวอลเลย์บอล และผู้ตัดสินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในทุกระดับรุ่นอายุในโอกาสต่อไป การอบรมผู้ฝึกสอนกำหนดไว้ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยจะมีครูพลศึกษาที่สอนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เรียนทางด้านกีฬา รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ส่วนการอบรมผู้ตัดสินจะมี ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ถึงวันที่ …

Read More »