Thursday , July 19 2018
Home / 2017 / October / 02

Daily Archives: Oct 2, 2017

ทีมวอลเลย์บอลชายหาดไทยได้อันดับ 2 อาเซียน

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่สนามบินดอนเมือง : ทีมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน เอฟดี356 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนครั้งที่ 29 ที่ประเทศสิงคโปร์ สำหรับผลงานของทีมไทยนั้นประเภททีมชาย ไทย 1 ณัฐนนท์ อินเขียว-เศรษฐวรรษ เพชรสวัสดิ์ ได้อันดับ 2 ส่วนไทย 2 อดิศร เขวาลำธาร-สุรินทร์ จงกลางได้อันดับ 3 ร่วม ประเภททีมหญิง ไทย 1 รำไพพฤทธิ์ นุ่มวงศ์-ขนิษฐา หงส์พักตร์ ได้อันดับ 2 และ ไทย 2 ยศภัทร ปาคำ-พรสุดา กฤษณา ได้อันดับ 9 ร่วม

Read More »

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More »

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลร่วมงานบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ร่วมงานอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยมีตัวแทนจากสมาคมเข้าไปเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธาน และ เลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย , อาจารย์ทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ ประธานผู้ตัดสินสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย , เรืออากาศเอกจักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมฯ, นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม , อาจารย์สมพร โสตถิสุพร และ นายสมควร รวิรัช สำหรับงานนี้มีคนในวงการกีฬาให้ความสนใจเข้ามาอบรบเป็นจำนวนมาก โดยงานได้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งภาพรวมของงานออกมาเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย

Read More »

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯเรียกเยาวชนคนของชาติเข้าเก็บตัว 1-12 ตุลาคม 2560

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เรียกนักกีฬาวอลเลย์บอลโครงการเยาวชนคนของชาติ รุ่นที่ 2 เข้ามาทดสอบสมรถภาพ โดยมี พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา เป็นผู้แจกแจงรายละเอียดต่างๆในครั้งนี้ สำหรับนักกีฬาที่เข้ามารายงานตัวจะอยู่เก็บตัวร่วมกันตั้งแต่วันที่ 1-12 ตุลาคม 2560 ประกอบไปด้วย วอลเลย์บอลชาย 24 คน นายเดชวัฒน์ แจ้งสว่าง 191 ซ.ม. นายภูริโชติ แก้วโรจน์ 191 ซ.ม. นายชาญวิทย์ ราชตรี 193 ซ.ม. นายกฤตภาส สุพิมภพ 192 ซ.ม. นายธีรพล จันทรเสนา 197 ซ.ม. นายวัชรชัย แปงจิตต์ 188 ซ.ม. นายสุทธิพงษ์ …

Read More »