Friday , October 19 2018
Home / 2017 / November / 07

Daily Archives: Nov 7, 2017

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่ได้สิทธิ์เข้าทำการคัดตัวทีมชาติชุด U17 และ U19

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี ที่ผ่านการคัดเลือก ชื่อ นามสกลุล วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก โรงเรียน ตำแหน่ง 1น.ส.สุภัชชา คัมตระรักษา28 กรกฎาคม 2002 176 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 S 2ด.ญ.อรกานต์ สิงค์ขันธุ์ 24 พฤษภาคม 2003 174 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 S 3น.ส.ซาเวียตต้า สือภูเขียว 3 พฤศจิกายน 2002 166 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร S 4ด.ญ.ศศิประภา มณีวงษ์ 10 ตุลาคม 2003 175 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) S 5น.ส.สิริยาภรณ์ โมธรรม 20 …

Read More »