Wednesday , September 23 2020
Home / 2019 / March / 28

Daily Archives: 28/03/2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย การประชุมเริ่มจากการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 แล้วกล่าวสรุปผลการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่ทางสมาคมฯ ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ ภายในประเทศให้กับสโมสรสมาชิกรับทราบ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณทุกสโมสรที่เข้าร่วมงานประชุม และขอบคุณสโมสรในการแข่งขัน “ซีพี” วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2018-19 รวมถึงยังกล่าวถึงการแข่งขันในฤดูกาลหน้า ยังจะต้องหารือเพื่อหาข้อสรุปของระยะเวลาว่าจะต้องแข่งขันในช่วงเวลาใด เพราะในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม ที่เป็นระยะเวลาแข่งขันของไทยแลนด์ลีก จะติดกับการแข่งขันซีเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ 2020 รอบคัดเลือก ในเดือนธันวาคม 2562 และ มกราคม …

Read More »

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 การประชุมเริ่มจากการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา แล้วกล่าวสรุปผลการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่ทางสมาคมฯ ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ ภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ให้กับสโมสรสมาชิกรับทราบ การจะหาแนวทางและข้อสรุปในการจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. Korea – Thailand Pro Volleyball …

Read More »