Tuesday , August 3 2021
Home / video / Sportsmanship ปลื้มจิตร์ ถินขาว

About TVA volley

Check Also

วิดีทัศน์เรื่องราวของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมาครบ ๖๐ ปี

วีดิทัศน์ช่วงที่ 1 (ปี 2502-2527) เรื่องราวของการก่อตั้งสมาคม และได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่น แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2502 ถือเป็นจุดกำเนิดในการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาแหลมทอง จากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลา 25 …