Saturday , November 17 2018
Home / กิจกรรม / สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญ 30 มีนาคมนี้

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญ 30 มีนาคมนี้

ประกาศจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระรามเก้า กรุงเทพฯ จะมีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

โดยจะมีการรายงานผลการปฎิบัติงานปี 2560 ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย,ศูนย์พัฒนาวอลเลย์บอลนานาชาติประจำประเทศไทย,การดำเนินงานของฝ่ายวอลเลย์บอลอาชีพ และ รวมไปถึงแผนงานปฎบิตงานของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในปี 2561 โอกาสนี้จึงขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

About JACK

Check Also

สมาคมฯ แสดงความยินดีกับผู้ว่า กฟภ. คนใหม่

บุคลากรสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนใหม่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดนัย ศรีวัชรเมธากุล ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย …