Sunday , April 18 2021
Home / ข่าวสาร / รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ ไม่เกิน 20 ปี

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ ไม่เกิน 20 ปี

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายที่ผ่านการคัดเลือกตัว และ ได้เข้ามาร่วมทำการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ผู้ที่มีชื่อดังต่อไปนี้ให้มารายงานตัววันที่1พฤษภาคม 2561
รุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายงานตัวที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน20รายงานตัวที่กองทัพทหารอากาศ

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
1.นายธนัสถ์ บำรุงภักดี 9 สิงหาคม 2001 สส./นน.190/72 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตำแหน่ง OS/OP
2.นายคงกะพัน ทองขาว 15 มกราคม 2001 สส./นน.183/68 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่ง S
3.นายเดชวัฒน์ แจ้งสว่าง 14 สิงหาคม 2001 สส./นน.192/86 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่ง MB
4.นายนัฐวุฒิ แดงมณี 22 สิงหาคม 2001 สส./นน.180/68 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่ง OS
5.นายพุฒิพงค์ องอาจ 12 ธันวาคม 2001 สส./นน.169/72 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่ง L
6.นายชยุตม์ คงเรือง 29 เมษายน 2001 สส./นน.193/75 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ตำแหน่ง MB
7.นายพลพล มาเอียม 28 มกราคม 2001 สส./นน.188/69 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่ง OS
8.นายจตุพล ดุจมยูร 12 มกราคม 2002 สส./นน.183/62 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ตำแหน่ง OP
9.นายคมศร ภาษี 14 กันยายน 2001 สส./นน.191/82 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำแหน่ง OP
10.นายอุกฤษฎ์ อุปกิจ 25 กรกฎาคม 2002 สส./นน.186/80 โรงเรียนทุ่งเสลียมชนูปถัมภ์ ตำแหน่ง MB
11.นายสุระเดช คำหอม 6 กันยายน 2001 สส./นน.186/75 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตำแหน่ง OS
12.นายกฤษฎา หงษ์เวียงจันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2001 สส./นน.181/75 โรงเรียนมักกะสันพิทยา ตำแหน่ง S
13.นายสุทธิพงษ์ ดรหลักคำ 24 สิงหาคม 2001 สส./นน.197/75 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตำแหน่ง OP
14.นายอับราฮัม แอนโคมาห์ 24 กันยายน 2002 สส./นน.190/89 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตำแหน่ง OS
15.นายพสิษฐ์ สุแก้ว 11 มีนาคม 2003 สส./นน.191/85 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตำแหน่ง OP
16.นายศุภกร เจนไธสง 15 กุมภาพันธ์ 2002 สส./นน.190/75 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตำแหน่ง OS

รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
1.นายเกริกพงษ์ เพ็ญสุข 27 พฤศจิกายน 2000 สส./นน.193/73 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตำแหน่ง MB
2.นายอัศนพรรณ จันทจร 7 ธันวาคม 1999 สส./นน.190/82 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำแหน่ง OS
3.นายธนทัต ทวีรัตน์ 14 ธันวาคม 2000 สส./นน.187/75 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำแหน่ง OP
4.นายสุทธิพงศ์ หาญสุโพธิ์ 25 มิถุนายน 1999 สส./นน.188/79 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่ง S
5.นายภูริโชติ แก้วโรจน์ 14 ตุลาคม 2000 สส./นน.190/77 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ตำแหน่ง MB/OP
6.นายยุทธกาญจน์ บุญรัตน์ 14 กรกฎาคม 1999 สส./นน.165/60 โรงเรียนชุมแพศึกษา ตำแหน่ง L
7.นายคมสัน พูลสังข์ 21 เมษายน 1999 สส./นน.184/77 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตำแหน่ง MB
8.นายดนุพัฒน์ จันทวงษ์ 14 กันยายน 1999 สส./นน.177/65 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตำแหน่ง S
9.นายธูปดิษฐ์ พระพุทธ 17 กุมภาพันธ์ 2000 สส./นน.191/76 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตำแหน่ง MB
10.นายอัษฎวุธ เมืองมาละ 12 กรกฎาคม 2000สส./นน.170/61 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตำแหน่ง L
11.นายชัยวัฒน์ ถุงคำ 14 สิงหาคม 2000 สส./นน.186/70 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตำแหน่ง OP
12.นายสรนันต์ น่วมพารา 26 มิถุนายน 2000 สส./นน.198/90 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตำแหน่ง MB
13.นายพชรพล พวงบุบผา 25 ธันวาคม 2000 สส./นน.198/90 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตำแหน่ง OS
14.นายจักรวรรดิ์ สออนรัมย์ 18 พฤศจิกายน 1999สส./นน.191/60 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ตำแหน่ง MB
15.นายพีระภัทร พรมจารย์ 6 พฤษภาคม 1999 สส./นน.186/77 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตำแหน่ง OP
16.นายพิพัฒน์ จันทร์สุขศรี 24 กุมภาพันธ์ 2000 สส./นน.182/87 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตำแหน่ง OS

About Ch...aa

Check Also

หนุ่มอัสสัมชัญ – สาวสุรนารี คว้าแชมป์ 14 ปีอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2563

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (ปีที่ 30) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ …