Friday , March 22 2019
Home / ข่าวสาร / สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์2018

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์2018

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าทีการแข่งขันกีฬา 18th ASIAN GAMES ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ เมืองจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย

ประเภททีมชาย (ในร่ม)
นักกีฬา
1.กฤษฎา นิลไสว
2.มาวิน มณีวงษ์
3.กฤษฎา สมคะเน
4.สราญจิต เจริญสุข
5.จิรายุ รักษาแก้ว
6.ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว
7.มนตรี พ่วงลิบ
8.กิตตินนท์ นามขุนทด
9.กันตพัฒน์ คูณมี
10.กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
11.จักรภพ แสงสี
12.จักรพงศ์ กองกลาง
13.อมรเทพ คนหาญ
14.อนุชิต ภักดีแก้ว

เจ้าหน้าที่
ผู้จัดการทีม นายสมชาย ดอนไพรยอด
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นาวาอากาศโทมนต์ชัย สุภจิรกุล
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน สิบเอกขจรศักดิ์ มานะพรชัย
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พันจ่าอากาศเอกวีระเมธร์ เพลิงสงเคราะห์
นักกายภาพ นางสาวรัตน์กมล จิระอำนวยพร

ประเภททีมหญิง (ในร่ม)
นักกีฬา
1. นางสาวชิตพร กำลังมาก
2. นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย
3. นางสาวอรอุมา สิทธิรักษ์
4. นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว
5. นางสาวสุพัตรา ไพโรจน์
6. นางสาวหัตถยา บำรุงสุข
7. นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์
8. นางสาวชัชชุอร โมกศรี
9. นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
10. นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์
11. นางสาวนุศรา ต้อมคำ
12. นางสาวอัจฉราพร คงยศ
13.นางสาวมลิกา กันทอง
14.นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง

เจ้าหน้าที่
ผู้จัดการทีม นายชำนาญ ดอกไม้
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นาวาอากาศโทณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค
นักกายภาพ นางสาวทิพย์รัตน์ แก้วใส
แพทย์ประจำทีม นายพิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

ประเภททีมชาย (ชายหาด)
นักกีฬา
ทีมไทย 1 ณัฐนนท์ อินเขียว, เศรษฐวรรษ เพชรสวัสดิ์
ทีมไทย 2 อดิศร เขวาลำธาร, สุรินทร์ จงกลาง

ประเภททีมหญิง (ชายหาด)
นักกีฬา
ทีมไทย 1 วรภัสสร รดารงค์, ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
ทีมไทย 2 รำไพพฤทธิ์ นุ่มวงษ์, ขนิษฐา หงษ์พักตร์

เจ้าหน้าที่
ผู้จัดการทีม เรืออากาศเอกจักรสุวรรณ โตเจริญ
ผู้ฝึกสอนทีมชาย พันจ่าอากาศเอกเพชรราช พุฒซ้อน
ผู้ฝึกสอนทีมหญิง จ่าเอกสถาพร สว่างเรือง

About JACK

Check Also

สรุปผลศึกลูกยางชายหาด U21 ชิงแชมป์เอเชีย 2019 ที่ จ.ร้อยเอ็ด วันที่สอง

การแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า 21 ปี “เอส โคล่า” ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ที่สนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 16 มีนาคม 2562 ผลการแข่งขันมีดังนี้ …