Monday , February 6 2023
Home / Home / สมาคมวอลเลย์แบโผนักกีฬาในร่มชาย-หญิงลุยศึกซีเกมส์2019

สมาคมวอลเลย์แบโผนักกีฬาในร่มชาย-หญิงลุยศึกซีเกมส์2019

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลในร่มชายและหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 “ฟิลิปปินส์ 2019” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้ 

ประเภททีมชาย 

1. อนุตร พรหมจันทร์

2. สราญจิต เจริญสุข

3. กฤษฎา นิลไสว

4. จักรภพ แสงสี

5. มาวิน มณีวงศ์

6. อนุชิต ภักดีแก้ว

7. กันตพัฒน์ คูณมี

8. กฤษฎา สมคะเน

9. จักรพงศ์ ทองกลาง 

10. มนตรี พ่วงลิบ

11. กิตตินนท์ นามขุนทด

12. กิตติธัช นุวัตดี 

13. บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร

14. อมรเทพ คนหาญ

เจ้าหน้าที่ 

ราชันย์ โกไศยกานนท์ : ผู้จัดการทีม 

มนต์ชัย สุภจิรกุล : หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

ขจรศักดิ์ มานะพรชัย : ผู้ฝึกสอน 

วีระเมธร์ เพลิงสงเคราะห์ : ผู้ฝึกสอน 

พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ : แพทย์ประจำทีม 

รัตน์กมล จิระอำนวยพร : นักกายภาพ 

ธเนศพล สุขสด : ผู้ตัดสินประจำทีม 

 

ประเภททีมหญิง 

1. ปลื้มจิตร์ ถินขาว

2. ฑิชากร บุญเลิศ

3. ทัดดาว นึกแจ้ง

4. วิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์

5. อัจฉราพร คงยศ

6. ชัชชุอร โมกศรี

7. พิมพิชยา ก๊กรัมย์

8. มลิกา กันทอง

9. พรพรรณ เกิดปราชญ์

10. นุศรา ต้อมคำ

11. วัชรียา นวลแจ่ม

12. ปิยะนุช แป้นน้อย

13. อรอุมา สิทธิรักษ์

14. ยุพา สนิทกลาง

เจ้าหน้าที่ 

สมชาย ดอนไพรยอด : ผู้จัดการทีม 

ดนัย ศรีวัชรเมธากุล : หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค : ผู้ฝึกสอน 

ชำนาญ ดอกไม้ : ผู้ฝึกสอน 

วรรณา บัวแก้ว : ผู้ฝึกสอน

ทิพย์รัตน์ แก้วใส : นักกายภาพ 

ปวริศ มุสิกา : ผู้ตัดสินประจำทีม  

ทีมชายไทยจะออกเดินทางในวันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 07.45 น. ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG620 และจะเดินทางกลับในวันที่ 11 ธันวาคม ในเวลา 15.45 น. ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG621 

ส่วนทีมหญิงจะออกเดินทางในวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 07.45 น. ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG620 และจะเดินทางกลับในวันที่ 11 ธันวาคม ในเวลา 15.45 น. ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG621 

ประเภททีมชาย รอบแรกหนุ่มไทยอยู่ในกลุ่ม เอ. ร่วมกับพม่า และ สิงคโปร์ อันดับที่ 1-2 ของแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ขณะที่ประเภททีมหญิงจะแข่งขันแบบพบกันหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ทีม ได้แก่ เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย ทีมอันดับที่ 1 และ 2 จะเข้าไปแข่งขันรอบชิงเหรียญทอง

โปรแกรมการแข่งขัน 

ประเภททีมชาย
กลุ่ม เอ

1. ไทย 

2. พม่า

3. สิงคโปร์

กลุ่ม บี

1. อินโดนีเซีย

2. เวียดนาม

3. กัมพูชา

4. ฟิลิปปินส์

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประเภททีมชาย

กลุ่ม เอ

12.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์

กลุ่ม บี

14.30 น. เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย

17.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ กัมพูชา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ประเภททีมหญิง

14.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

17.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ เวียดนาม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562
ประเภททีมชาย

กลุ่ม เอ

12.00 น. พม่า พบ สิงคโปร์

กลุ่ม บี

14.30 น. กัมพูชา พบ อินโดนีเซีย

17.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ เวียดนาม

วันที่ 5 ธันวาคม 2562
ประเภททีมหญิง

14.30 น. เวียดนาม พบ อินโดนีเซีย

17.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ประเภททีมชาย

กลุ่ม เอ

12.00 น. ไทย พบ พม่า

กลุ่ม บี

14.30 น. เวียดนาม พบ กัมพูชา

17.00 น. อินโดนีเซีย พบ ฟิลิปปินส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

ประเภททีมหญิง

14.30 น. ไทย พบ เวียดนาม

17.00 น. อินโดนีเซีย พบ ฟิลิปปินส์

วันที่ 8 ธันวาคม 2562

ประเภททีมชาย
รอบรองชนะเลิศ

14.30 น. อันดับ 1 เอ พบ อันดับ 2 บี

17.00 น. อันดับ 1 บี พบ อันดับ 2 เอ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ประเภททีมหญิง
รอบชิงเหรียญทองแดง

14.30 น. อันดับ 3 พบ อันดับ 4

รอบชิงเหรียญทอง

17.00 น. อันดับ 1 พบ อันดับ 2

วันที่ 10 ธันวาคม 2562

ประเภททีมชาย

รอบชิงเหรียญทองแดง

14.30 น. ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ

รอบชิงเหรียญทอง

17.00 น. ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ

About Usxx

Check Also

กีฬาสุพรรณ-ป้อมเพชร คว้าแชมป์ แอร์เอเชีย 14 ปี 2565

การแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปีที่32)  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมโรงเรียนวาปีปทุม …