Tuesday , January 31 2023
Home / หน้าแรก / ประกาศ : เลื่อนประชุมใหญ่สามัญสมาคมวอลเลย์ฯ ประจำปี 2562

ประกาศ : เลื่อนประชุมใหญ่สามัญสมาคมวอลเลย์ฯ ประจำปี 2562

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อคำสั่งของนายกรัฐมนตรี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม 563 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ตามมาตราการดำเนินการด้านสาธารณสุขของคณะรัฐมนตรี เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด โดยขอให้งดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา รวมไปถึงการปิด สนามมวย, สนามกีฬา, สนามม้า ในพื้นที่กทม และ ปริมณฑล

สำหรับวันและเวลาการประชุมครั้งใหม่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

About Ch...aa

Check Also

สมาคมลูกยางเข้าอวยพรปีใหม่ รพ.ปิยะเวท

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย–หญิง เข้าพบนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัทโรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและดอกไม้ อวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปี 2566 …