Saturday , September 23 2023

ประกาศ : เลื่อนประชุมใหญ่สามัญสมาคมวอลเลย์ฯ ประจำปี 2562

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อคำสั่งของนายกรัฐมนตรี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม 563 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ตามมาตราการดำเนินการด้านสาธารณสุขของคณะรัฐมนตรี เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด โดยขอให้งดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา รวมไปถึงการปิด สนามมวย, สนามกีฬา, สนามม้า ในพื้นที่กทม และ ปริมณฑล

สำหรับวันและเวลาการประชุมครั้งใหม่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

About Ch...aa

Check Also

อธิการบดีราชภัฏวไลยอลงกรณ์อวยพรชายหาดสาวไทยลุยเอเชียนเกมส์

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอุปนายกฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ให้โอวาท และอวยพรนักกีฬา เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.