Monday , February 6 2023
Home / หน้าแรก / เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

นางสาวอัจฉราพรรณ สีสุข

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

นางสาวขณาลัย แสงเงิน               นางสาวจิตาภา กอสนาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและกิจกรรมต่างประเทศ

นายอุกฤษ  ศรีสุขอร่าม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและจัดการแข่งขันภายในประเทศ

นางสาวชาริยา เชียงแรง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริพร ป้านจันทร์               นางสาวสวิชญา ทองโกย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปและการเงิน

 

นายปรินทร์ ตันยุวรรธนะ               นายพรรษวรรษ  ลุนละวงษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายประจวบ ไล้ทองคำ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำสำนักงาน

About mint tva

Check Also

สมาคมวอลเลย์รับสมัครอบรมนักสถิติวอลเลย์บอล

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สถิติประจำทีมวอลเลย์บอล โดยเจ้าหน้าที่สถิติทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คุณสมบัติดังนี้ -ไม่จำกัดเพศ และอายุ -มีความรู้ความเข้าใจในกติกา กีฬาวอลเลย์บอล -มีความเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (หากพิมพ์สัมผัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถส่งประวัติส่วนตัว(RESUME) ได้ที่ แชมป์ 0923209966 …