Saturday , May 25 2024

ศึกสโมสรเอเชียชาย-หญิง พร้อมเปิดฉาก ตุลาคมนี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผนึกกำลังร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการ “พีพีทีวีวอลเลย์บอลสโมสรหญิงเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021″ และการแข่งขัน “พีพีทีวีวอลเลย์บอลสโมสรชายเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” ณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมาระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ 

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดร.ก้องศักดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร. สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายเกียรติพงษ์รัชตเกรียงไกรกรรมการบริหารและเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย, นายพลากรสมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้งจำกัด (สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเอชดีช่อง 36) และนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันณห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ซูมคอนเฟอเรนซ์ 

นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วโลกในขณะนี้รัฐบาลจึงได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรการทางสาธารณสุขต่างๆในปัจจุบันโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” 

“การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียทั้งสองรายการถือเป็นรายการที่มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นรายการที่จะคัดเลือกทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนสโมสรวอลเลย์บอลจากเอเชียเข้าไปชิงแชมป์สโมสรโลกในช่วงปลายปีนี้โดยการแข่งขันจะจัดแบบปิดรูปแบบบับเบิ้ลแอนด์ซีลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติฟื้นฟูเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมสู่การเปิดประเทศในอนาคต” 

ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวเสริมว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วอย่างต่อเนื่องเราจึงมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่โดดเด่นในภูมิภาคนี้  การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชียทั้งสองรายการ จะเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศไทยภายใต้วิกฤติโควิด-19 รัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่องค์กรกีฬาระดับโลกต่อการพิจารณาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติประเภทอื่นๆ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จากกระแสการตอบรับเข้าร่วมแข่งขันจากทีมสโมสรชั้นนำของทวีปเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของทั้งวงการวอลเลย์บอลและการบริหารจัดการการแข่งขันได้เป็นอย่างดี”

ทางด้านดร. สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือร่วมใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทุกส่วนทุกฝ่าย ล้วนมีส่วนช่วยให้การแข่งขันวอลเลย์บอลแบบนิวนอร์มอลในครั้งนี้ น่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสู่สังคมโลกในภาพรวม ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็พร้อมให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเติบโตของนักกีฬาและกีฬาอื่นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย”

นายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดมีความพร้อมในการต้อนรับทีมวอลเลย์บอลสโมสรของเอเชียโดยร่วมมือกับศบค. กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคและทุกหน่วยงานภายในจังหวัดฯเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ฝึกซ้อม/แข่งขันการสนับสนุนทางการแพทย์และการป้องกันโรครวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตาม SOP ทั้ง 5 ด้านมีคณะทำงานจากกรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนมาตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่างๆซึ่งได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงตอนนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกถือว่าเรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐาน SOP และตามมาตรฐานการแข่งขันที่สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียกำหนดด้วยมาตรฐานการแข่งขันและมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ”

นายเกียรติพงษ์รัชตเกรียงไกรกรรมการบริหารและเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเปิดเผยว่า “วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคเอเชียและเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้านการกีฬาวอลเลย์บอลตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชียทั้งชายและหญิงซึ่ง ทั้ง 2 รายการเป็นรายการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทั้ง 2 รายการเป็นรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนสโมสรเอเชีย โดยประเภทสโมสรชาย ทีมที่ชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอลสโมสรชายชิงแชมป์โลก เดิมกำหนดให้มีการแข่งขันที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน และทีมที่ชนะเลิศ ประเภททีมหญิงนั้น จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงอังการ่า ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2564 ซึ่งในแต่ละประเภทนั้น จะมีเพียงแค่ 6 ทีมในโลกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ผมขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่อนุญาตให้จัดตั้ง OQ ขอขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และการกีฬาจังหวัดนครราชสีมาที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง 2 รายการนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยที่สอดคล้องกับสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันอย่างดี เพื่อให้การแข่งขันทั้ง 2 รายการ ประสบความสำเร็จอย่างดีเหมือนดั่งเช่นที่ผ่านมา” 

สำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียทั้งสองรายการได้ทางพีพีทีวีเอชดีช่อง 36 โดยนายพลากรสมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้งจำกัด (สถานีโทรทัศน์พีพีทีวีเอชดีช่อง 36) กล่าวว่า “พีพีทีวีในฐานะเป็นสถานีโทรทัศน์แห่ง WORLD CLASS SPORTS ที่มีความมุ่งมั่นถ่ายทอดสดกีฬาชั้นนำสู่สายตาผู้ชมคนไทยรวมถึงรายการแข่งขันวอลเลย์บอลซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมคนไทยมาตลอดสำหรับรายการล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งรายการที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียโดยทั้งสองรายการนี้พีพีทีวีจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟส่งตรงจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมามาให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มผ่านทางหน้าจอพีพีทีวีเอชดีช่อง 36 และสามารถรับชมทางออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ที่www.pptvhd36.com สดตลอดทั้งวัน มาร่วมลุ้นและส่งแรงเชียร์ให้กับนักตบลูกยางไทย #มันส์ทุกเซต ให้นักกีฬาไทยคว้าชัยเป็นเจ้าแห่งเอเชียไปด้วยกัน” 

นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวปิดท้ายว่า “ในนามของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอขอบคุณสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียที่มอบความไว้วางใจให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนทั้งเชิงนโยบายโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นได้เป็นกรณีพิเศษขอขอบคุณจังหวัดนครราชสีมาโดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทรโณทัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันท่านกอบชัยบุญอรณะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาที่มุ่งมั่นตั้งใจใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดทุกวิถีทางที่จะให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณศบค. กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่อนุมัติให้มีการจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการพิเศษรวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดีขอขอบคุณบริษัทไทยดริ้งค์จำกัดผู้ผลิตเอสโคล่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดผู้สนับสนุนหลักของสมาคมฯขอบคุณ SMM TV และ PPTV ผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียตลอดจนทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของสมาคมฯและจังหวัดนครราชสีมาที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้รวมทั้งขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารการจัดการแข่งขันครั้งนี้สมาคมฯจะพยายามประสานงานกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

การแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชียทั้ง 2 รายการจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21    จ.นครราชสีมา โดยรายการ “พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรหญิง เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 202” แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 มี 7 ทีม จาก 4 ประเทศ ร่วมชิงชัย ประกอบด้วย กลุ่มเอ “นครราชสีมา คิวมินซี วีซี” ที่ยกทัพผู้เล่นระดับมือพระกาฬลงสนาม นำทีมโดย ชัชชุอร โมกศรี, คารีนา เคร้าเซอ, ฉัตรสุดา นิละภา และ สิริมา มานะกิจ ร่วมด้วยอีก 2 ทีม ได้แก่ เชทิสซู (คาซัสถาน) และ พีวีแอล (ฟิลิปปินส์), กลุ่มบี ประกอบด้วย “สุพรีม ชลบุรี” แชมป์ไทยลีก 2020 และรองแชมป์สโมสรเอเชียปี 2019 นำโดยวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, โสรยา พรมหล้า, สุทัตตา เชื้อวู้หลิม และ “กัปตันหน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาวกับอีก 3 ทีม ได้แก่ อัลทาย วีซี (คาซัสถาน), เรบิสโก (ฟิลิปปินส์) และ ไซปา (อิหร่าน)

ขณะที่การแข่งขัน “พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรชาย เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม 2564 มี 10 ทีม จาก 9 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย กลุ่มเอ นครราชสีมา คิวมินซี วีซี (แชมป์ไทยลีก 2020), ซีอีบี สปอร์ตส์ คลับ (ศรีลังกา), บูเรเวสต์นิค อัลมาตี (คาซัคสถาน), คาซมา สปอร์ตส์ คลับ (คูเวต) และ เซาท์ กาส คลับ (อิรัก), กลุ่ม บี ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี (ไทย),  ซีร์จาน ฟูลาด (อิหร่าน), อัล-อาราบี สปอร์ตส์ คลับ (กาตาร์), เรบิสโก (ฟิลิปปินส์) และ เอจีเอ็มเค (อุซเบกิสถาน)

About Usxx

Check Also

สาวไทยพ่ายเซอร์เบีย 3 เซต ศึกเนชั่นส์ ลีก 2024

การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2024 ณ สนามมารากานังซินโญ เมืองริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.00 …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.