Saturday , December 2 2023

สมาคมลูกยางประกาศรายชื่อทัพนักตบในร่ม-ชายหาดลุยซีเกมส์

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศ รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ วอลเลย์บอลทั้งในร่มและชายหาด ที่จะเดินทางทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม 12 พฤษภาคม – 23 พฤษภาคม 2565 โดยรายชื่อดังนี้ 

นักวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมหญิง

นางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์ (หัวหน้าทีม)

นางสาวอัจฉราพร คงยศ 

นางสาวชัชชุอร โมกศรี

นางสาวพิมพิชยา ก๊กรัมย์

นางสาวสุทัดตา เชื้อวู้หลิม

นางสาวกรรณิการณ์ ธิปะโชติ

นางสาววิภาวี ศรีทอง 

นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง 

นางสาวหัตถยา บำรุงสุข

นางสาวจรัสพร บรรดาศักดิ์

นางสาวฑิชากร บุญเลิศ

นางสาวสุพัตรา ไพโรจน์

นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย 

นางสาวสิริมา มานะกิจ 

เจ้าหน้าที่ทีม

นายสมชาย ดอนไพรยอด : ผู้จัดการทีม

นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล : หัวหน้าผู้ฝึกสอน

นางสาววรรณา บัวแก้ว : ผู้ฝึกสอน

นายชำนาญ ดอกไม้ : ผู้ฝึกสอน

นางสาวทิพย์รัตน์ แก้วใส : นักกายภาพบำบัด 

นายอี๊ด ลอประยูร : แพทย์ประจำทีม 

 

นักวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมชาย

จ่าอากาศเอก กฤษฎา นิลไสว (หัวหน้าทีม)

นายจักรพงศ์ ทองกลาง

สิบตรี ศิวดล สันหาธรรม

สิบเอก อดิพงษ์  ผลภิญโญ 

จ่าอากาศโท มาวิน มณีวงษ์    

จ่าอากาศโท อนุชิต ภักดีแก้ว   

สิบเอก ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว   

นายชยุตม์ คงเรือง  

สิบเอก อมรเทพ คนหาญ  
จ่าอากาศตรี ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์   

สิบเอก อนุตร พรมจันทร์   

นายกิตติธัช นุวัตดี   

พลฯ อัศนพรรณ จันทจร   

นายนภาเดช  พินิจดี   

เจ้าหน้าที่

นายเกียรติพงษ์  รัชตเกรียงไกร : ผู้จัดการทีม

นาวาอากาศโท มนต์ชัย  สุภจิรกุล : หัวหน้าผู้ฝึกสอน

นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์  ศรีสมุทรนาค : ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

เรืออากาศตรี วีระเมธร์  เพลิงสงเคราะห์ : ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

นางสาวรัตน์กมล  จิระอำนวยพร : นักกายภาพบำบัด

นางสาวสุฑามาศ  สุทธิวิริยะกุล : นักกายภาพบำบัด

 

นักวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย

อส.ทพ. สุรินทร์ จงกลาง

จ่าเอก บัลลือ นาคประคอง

จ่าเอก พิทักษ์ ทิพย์จันทร์

อส.ทพ. ปรวิทย์ เตาวะโต

นักวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง

นางสาววรภัสสร รดารงค์

นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี

นางสาวธาราวดี นาราพรลภัส

นางสาววรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี

ผู้ฝึกสอนทีมชาย : จ่าเอก สถาพร สว่างเรือง

ผู้ฝึกสอนทีมหญิง : พันจ่าอากาศเอก เพชรราช  พุฒซ้อน 

ผู้จัดการทีม : นาวาเอก ราชันย์ โกไศยกานนท์

สำหรับกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันที่เมืองกวางนิญ โดยจะออกเดินทางในวันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 07.45 น. เที่ยวบินที่ WE 650 และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 22.35 น. เที่ยวบินที่ WE 565

About Usxx

Check Also

ชมรมอดีตลูกยางทีมชาติ เยี่ยมผู้ตัดสินอินเตอร์คนแรกของไทย และนักตบเซียพเกมส์

ชมรมอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทย โดยนายอุดร เรือนเงิน ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย พ.อ.กฤษฎา ภาคเสมา ที่ปรึกษาชมรมฯ, น.ท.ชุมพล แช่มสุ่น กรรมการชมรมฯ, น.อ.หญิง วิยะดา เนตรมุกดา ร.น. …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.