Monday , June 5 2023
Home / กิจกรรม / รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “กำแพงเพชร – ซีเล็ค” ประชาชน ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “กำแพงเพชร – ซีเล็ค” ประชาชน ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

 

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “กำแพงเพชร – ซีเล็ค” ประชาชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

ส.ว.ท.(ว) 0075 เรื่องเชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด กำแพงเพชร – ซีเล็ค ประชาชน ชาย – หญิง ประจำปี 2566

ยืนยันการสมัคร คลิกที่นี่

 

About Usxx

Check Also

การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023

ระเบียบการแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023 สมัครแข่งขัน