Monday , June 5 2023
Home / ข่าวสาร / สมาคมลูกยางเชิญสโมสรสมาชิกประชุมสามัญใหญ่ 2566

สมาคมลูกยางเชิญสโมสรสมาชิกประชุมสามัญใหญ่ 2566

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอเชิญสโมสรสมาชิกวอลเลย์บอล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เวลา 11.00 .

โดยจะมีการพูดคุยและรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2565, บัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี2565 และ เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม ประจำปี 2566

About Usxx

Check Also

การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023

ระเบียบการแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023 สมัครแข่งขัน