Monday , July 22 2024

เช็คสายแข่งขันพร้อมโปรแกรมวันแรก ศึกเยาวชน PEA 2566 รอบประเทศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (ปีที่ 39) ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จะแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2566 ณ สนามกีฬาจิระนคร จังหวัดสงขลา มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 32 ทีมแบ่งเป็นทีมชาย 16 และ ทีมหญิง 16 ทีมโดยมีรายชื่อดังนี้

ประเภททีมชาย

เจ้าภาพ

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

แชมป์ 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

แชมป์ : โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม

รองแชมป์ : โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือ

แชมป์ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

รองแชมป์ : โรงเรียนกีฬาเทศบาลแม่สอด จ.ตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

แชมป์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

รองแชมป์ : โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ภาคตะวันออก

แชมป์ : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

รองแชมป์ : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

ภาคนครหลวง

แชมป์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 .นนทบุรี

รองแชมป์ : โรงเรียนเทศบาล 1 ( เยี่ยมเกษสุวรรณ) .สมุทรปราการ

ภาคกลาง

แชมป์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

รองแชมป์ : โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี

ภาคใต้

แชมป์ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ 

รองแชมป์ : โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร

ประเภททีมหญิง

เจ้าภาพ

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา

แชมป์ 2565

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

แชมป์ : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์

รองแชมป์ : โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือ

แชมป์ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

รองแชมป์ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

แชมป์ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

รองแชมป์ : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร จ.นครราชสีมา

ภาคตะวันออก

แชมป์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี

รองแชมป์ : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง

ภาคนครหลวง

แชมป์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) .กรุงเทพมหานคร

รองแชมป์ : โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

แชมป์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

รองแชมป์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง

ภาคใต้

แชมป์ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่
รองแชมป์ : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา

ผลการแบ่งสายการแข่งขันรอบแรก

ประเภททีมชาย

สาย เอ

โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 .นนทบุรี

สาย บี

โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก

สาย ซี

โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่

สาย ดี

โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) .สมุทรปราการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราขสีมา

ประเภททีมหญิง

สาย เอ.

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง

โรงเรียน เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี จ.สงขลา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

สาย บี.

โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 .นนทบุรี

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร

สาย ซี.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนเทศบาล 2 (สว่างคงคา) .กาฬสินธุ์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) .กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร จ.นครราชสีมา

สาย ดี.

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา

โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

โปรแกรมการแข่งขัน

วันที่ 17 ตุลาคม 2566

ประเภททีมหญิง (สนาม 1) (ถ่ายทอดสด Youtube : TVA Channel)

สาย เอ.

09.30 น. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) .สงขลา

11.00 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ พบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  .สุโขทัย

สาย บี.

12.30 น. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา พบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6  .นนทบุรี

14.00 น. โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี พบ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร  .กรุงเทพมหานคร

สาย ซี.

15.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พบ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสว่างคงคา)  .กาฬสินธุ์

17.00 น. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานครพบ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร  .นครราชสีมา

สาย ดี.

18.30 น. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา พบ โรงเรียนหนองเรือวิทยา  .ขอนแก่น

20.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   .เพชรบูรณ์

ประเภททีมชาย (สนาม 2) (ถ่ายทอดสด Facebook : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย)

สาย เอ.

09.30 น. โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี พบ โรงเรียนพล จ.ขอนแก่น

11.00 น. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ พบ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6  .นนทบุรี

สาย บี.

12.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร พบ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล  .ชุมพร

14.00 น. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี พบ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด  .ตาก

สาย ซี.

15.30 น. โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พบ โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

17.00 น. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี พบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่   .กระบี่

สาย ดี.

18.30 น. โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม พบ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

20.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พบ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา   .นครราชสีมา

About Usxx

Check Also

ผลแข่งขันศึก ซีเล็ค ถ้วย ก. ชาย 2567 : วันที่ 1

การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.