Monday , June 17 2019
Home / TVA volley

TVA volley

ระเบียบการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด ซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562

// หนังสือเชิญ วอลเลย์บอลชายหาด _พิจิตร – ซีเล็ค_ 2562 ระเบียบการเเข่งขันชายหาดซีเล็ค 2562

Read More »

ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร แผงรูป “ซีเล็ค”ประชาชน ข. ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562

ใบสมัคร แผงรูป ใบส่งรายชื่อ กำหนดการเเข่งขัยวอลเลย์บอล ซีเล็ค 2562 ระเบียบการเเข่งขัน ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย-หญิง 2562 ระเบียบการเเข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน ซีเล็ค ชาย-หญิง 2562 หนังสือเชิญ วอลเลย์บอล _ซีเล็ค_ เยาวชน ชาย-หญิง 2562

Read More »

ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561

ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 14 ปี 2561 กำหนดการเเข่งขัน 14 ปี ใบสมัคร แผงรูป ใบส่งรายชื่อ ใบนำส่งประกันเดินทาง หนังสือเชิญทีมร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 14 ปี 2561 ภาคเหนือ หนังสือเชิญทีมร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 14 ปี 2561 ภาคใต้ หนังสือเชิญทีมร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 14 ปี 2561 ภาคกลาง หนังสือเชิญทีมร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 14 ปี 2561 ภาคตะวันออก หนังสือเชิญทีมร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 14 ปี 2561 ภาคนครหลวง หนังสือเชิญทีมร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 14 ปี 2561 ภาคอีสาน

Read More »

ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2018

NEW! หนังสือเชิญเจ้าร่วมการเเข่งขัน“ยูโร่เค้ก” บีช วอลเลย์บอล 2018 รอบชิงชนะเลิศ กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ระเบียบการแข่งขัน 61 หนังสือเชิญเจ้าร่วมการเเข่งขัน “ยูโร่เค้ก”บีชวอลเลย์บอล 2018 ภาคเหนือ หนังสือเชิญเจ้าร่วมการเเข่งขัน “ยูโร่เค้ก”บีชวอลเลย์บอล 2018 ภาคใต้ หนังสือเชิญเจ้าร่วมการเเข่งขัน “ยูโร่เค้ก”บีชวอลเลย์บอล 2018 ภาคกลาง หนังสือเชิญเจ้าร่วมการเเข่งขัน “ยูโร่เค้ก”บีชวอลเลย์บอล 2018 ภาคตะวันออก หนังสือเชิญเจ้าร่วมการเเข่งขัน “ยูโร่เค้ก”บีชวอลเลย์บอล 2018 ภาคอีสาน

Read More »

สมาคมฯ รับสมัครอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลชายหาด รายละเอียด คลิก ประกาศรับสมัครผู้ตัดสิน ชายหาด  

Read More »

สมาคมฯ เปิดรับสมัครอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา จะดำเนินการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ระดับ LEVEL ๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๒๐๐ เตียง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และสมัครได้ที่สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ใบสมัครเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ประกาศรับสมัครผู้ฝึกสอน ชายหาด

Read More »

ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัครวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561

/ หนังสือเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า ประจำปี 2561 รอบชิง ใบสมัคร + เเผงรูป + ใบส่งรายชื่อ กำหนดการเเข่งขัน EST 61 ระเบียบการเอสโคล่า 2561 หนังสือเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า 2561 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) หนังสือเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า 2561 (ภาคเหนือ) หนังสือเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า 2561 (ภาคใต้) หนังสือเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า 2561 (ภาคกลาง) หนังสือเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า 2561 (ภาคตะวันออก) หนังสือเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า 2561 (ภาคนครหลวง) /  

Read More »

ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7 สี ระดับอุดมศึกษา 2561

/ ใบส่งรายชื่อ2561 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน แชมป์กีฬา 7 สีวอลเลย์บอลหญิง อุดมศึกษา ประจำปี 2561 หนังสือเชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขัน แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561 /

Read More »

วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน

วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประจำปี 2561 ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.aerothai.co.th และส่งใบสมัครได้ที่ผู้ประสานประจำจังหวัดต่าง ๆ  โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัดจะเริ่มระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 61 สอบถามกำหนดการแข่งขันได้จากผู้ประสานงานประจำจังหวัดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ ใบรับรองคุณสมบัตินักกีฬา 61 ใบสมัคร _ทะเบียนนักกีฬา 61 ระเบียบการแข่งขัน 61 รายชื่อผู้ประสานงาน12ศูนย์

Read More »