Saturday , June 6 2020
Home / 2018 / January / 27

Daily Archives: 27/01/2018

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯจัดประชุมใหญ่ผู้ตัดสินไทย

วันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญ และ สัมมนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ได้เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมทั้งให้แง่คิดการทำงานของผู้ตัดสินไทยภายในปีนี้ สำหรับการสัมมนาใหญ่มีนายทรงศักดิ์ เจริญพงศ์ ประธานผู้ตัดสินสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย ได้มาให้ความรู้ และ มีเรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้มาพูดถึงการแข่งขันรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินไทยในปีนี้ โดยการประชุมได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันภายในประเทศมาเป็นกรณีศึกษา และ ได้นำรูปแบบของการตัดสินจากรายการใหญ่ระดับนานาชาติมาอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ตัดสินใหม่ได้เข้าใจ และ ได้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ส่วนผู้ตัดสินที่ผ่านการทำหน้าที่มาแล้วหลายปี และ มีการพัฒนาอาจจะมีโอกาสได้ออกไปทำหน้าที่รายการที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย และ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

Read More »