Wednesday , June 3 2020
Home / 2018 / April / 19

Daily Archives: 19/04/2018

รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย โดยจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาในวันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี นายอัษฎาวุธ เมืองมาละ นายธนทัต ทวีรัตน์ นายเกริกพงษ์ เพ็ญสุข นายธูปดิษฐ์ พระพุทธ นายภูริโชคิ แก้วโรจน์ นายปรมินทร์ แก้วงาม นายยุทธกาญจน์ บุญรัตน์ นายอัศนพรรณ จันทจร นายสรนันต์ น่วมพารา นายพีระภัทร พรมจารย์ นายชาญชัย จงฟุ้งกลาง นายสุทธิพงศ์ หาญสุโพธิ์ …

Read More »

รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

  รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย โดยจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาในวันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร   นายชินาธิป แปงแก้ว นายพสิษฐ์ สุแก้ว นายพลพล มาเอียม นายอับราฮัม แอนโคมาห์ นายสุทธิพงษ์ ดรหลักคำ นายภานุวัฒน์ ฉ่ำสูงเนิน นายธีรภัทร์ โยธาจันทร์ นายจักรี อุดมประเสริฐ นายชยุตม์ คงเรือง นายกิตติชัย สังเมียน นายพงศกร ทองคำ นายจตุพล ฏจมยูร นายณรงฤทธิ์ จันทสิงห์ …

Read More »