Monday , September 21 2020
Home / 2018 / May / 28

Daily Archives: 28/05/2018

โรงพยาบาลปิยะเวทสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรสสุคนธ์ ชั้น16 โรงพยาบาลปิยะเวท มีงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชาย-หญิง ทั้งประเภทในร่มและชายหาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาให้แข็งแรงสมบูรณ์ ในงานมี แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน), นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน), นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และนายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เนื่องจากสุขภาพร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ของนักกีฬานับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อกิจกรรมการแข่งขัน รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน โรงพยาบาลปิยะเวทจึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนการตรวจเช็คสุขภาพ การรักษาพยาบาล และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชาย-หญิง ทั้งประเภทในร่มและชายหาด รวมถึงสนับสนุนบุคลากรและบริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และรถพยาบาลในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ตกลงที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโรงพยาบาลปิยะเวท ซึ่งมีลักษณะของการประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้สนับสนุน …

Read More »