Friday , June 5 2020
Home / 2018 / November / 27

Daily Archives: 27/11/2018

สมาคมฯ ลงนามความร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์ มธ. เพื่อพัฒนาการจัดการกีฬา

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกีฬา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวัชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำทีมเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการวิจัยด้านกีฬาร่วมกัน ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย …

Read More »