Sunday , September 27 2020
Home / กิจกรรม / ชมรมอดีตฯทีมชาติไทยจัดประชุมใหญ่สามัญปี 2561

ชมรมอดีตฯทีมชาติไทยจัดประชุมใหญ่สามัญปี 2561

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของ ชมรมอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ที่มี น.อ.ชูเกียรติ ไทยใหญ่ เป็นประธาน ณ ห้องชาลีน่า ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมอัญชาลีน่าแกรนด์ ซ.รามคำแหง 65 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ภายในงาน นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้มอบบัตรเกียรติยศให้กับอดีตนักกีฬาดัง นำโดย ปริม อินทวงศ์ มือเซตในตำนานและอดีตนัก กีฬา ทีมชาติไทยคนอื่นๆ อีกมากมาย

ด้าน น.อ.ชูเกียรติ ไทยใหญ่ ประธานชมรมอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทย เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรกีฬาวอลเลย์บอล ที่มีมากมาย อาทิ สนับสนุนค่ายังชีพรายเดือนกรณีทุพพลภาพ, กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย, เงินช่วยเหลือสมทบการรักษาพยาบาล, บำรุงขวัญ ตลอดจนการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา พร้อมช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ทายาทนักกีฬาที่เสียชีวิต

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมร่วมกันของสมาชิกชมรมฯ พร้อมเผยแพร่เกียรติและชื่อเสียงของอดีตนักกีฬาและบุคลากรกีฬาวอลเลย์บอล อีกทั้งให้การสนับสนุนการบริหารงานของสมาคมฯ ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำแนวทางไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและสังคมต่อไป

About Ch...aa

Check Also

สมาคมวอลเลย์เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พันเอก (พิเศษ) สมนึก อุทินทุ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันเอก (พิเศษ) สมนึก อุทินทุ ณ ศาลา 6 วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพ ฯ  ร.ท.ชาญฤทธิ์ …