Tuesday , September 22 2020
Home / ข่าวสาร / ทำเนียบแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน ‘เอสโคล่า’

ทำเนียบแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน ‘เอสโคล่า’

ทำเนียบแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” อายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 1 (ปีที่ 24) ประจำปี 2556 จ.เชียงราย
ทีมชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ครั้งที่ 2 (ปีที่ 25) ประจำปี 2557 จ.นครราชสีมา
ทีมชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา
รองชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
รองชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี

ครั้งที่ 3 (ปีที่ 26) ประจำปี 2558 จ.ชลบุรี
ทีมชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
รองชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์, โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จ.ชัยนาท, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ครั้งที่ 4 (ปีที่ 27) ประจำปี 2559 จ.ชลบุรี
ทีมชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
รองชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี, โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น, โรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ครั้งที่ 5 (ปีที่ 28) ประจำปี 2560 จ.นครศรีธรรมราช
ทีมชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี

ทีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี, โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี

ครั้งที่ 6 (ปีที่ 29) ประจำปี 2561 จ.ชัยภูมิ
ทีมชาย

ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี
อันดับ 3 ร่วม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี, โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี
รองชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
อันดับ 3 ร่วม วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี

About Ch...aa

Check Also

ผลศึกลูกยาง PEA ภาคใต้ รอบแรก : 14 ก.ย.

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ วันที่ 14 กันยายน …