Wednesday , February 26 2020
Home / Home / สมาคมวอลเลย์บอลตั้งโครงการ Zero to Hero พัฒนานักตบชายหาดยุวชน

สมาคมวอลเลย์บอลตั้งโครงการ Zero to Hero พัฒนานักตบชายหาดยุวชน

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดทำแผนพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดไทย ในชื่อ “โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ Zero to Hero” เพื่อเป็นสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในระดับยุวชน เยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประสบความสำเร็จในการพัฒนานักวอลเลย์บอลในร่มยุวชน เยาวชนจากโครงการสานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ “super junior volleyball project” จึงได้สานต่อพัฒนานักวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ “Zero to Hero” มีจุดประสงค์ต้องการพัฒนาศักยภาพนักวอลเลย์บอลชายหาดระดับยุวชน เยาวชนให้มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อผลักดันนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันในรายการะดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น วอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี, 19 ปี 21 ปี, วอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์โลก และ การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ โดยมีผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้คำแนะนำและดูแลตลอดโครงการ

ส่วนวิธีการคัดเลือกนักกีฬา ผู้ฝึกสอนประจำโครงการได้แก่ จอ.รวีวัฒน์ น้อยเกิด ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย และ จอ.อภิชาต บัวเหลือง ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง ได้ตระเวนสำรวจนักกีฬาตามรายการที่จัดขึ้นภายในประเทศไทย และรวบรวมรายชื่อ ข้อมูลต่างๆส่งให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลพิจารณาเพื่อเรียกนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุได้แก่ 13-15 ปี และ 16-18 ปี

ซึ่งการเก็บตัวฝึกซ้อมจะมีขึ้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองหญ้าม้า จ.ร้อยเอ็ด นักกีฬาจะเข้าฝึกซ้อม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนสิงหาคม 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี

สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อดังนี้
ชาย
1. เด็กชายธนกฤต กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
2. นายเนติธร มุนีกุล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
3. นายวีระยุทธ โสปะติ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
4. นายทัญญู ใจทา โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
5. นายพงศ์พล ศักดิ์ศรีกรม โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
6. นายนรากร ชุ่มอภัย โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
7. นายอโนชา หล้าโคตร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
8. นายวชิรวิชญ์ หมวดผา โรงเรียนด่านช้างวิทยา
9. นายนพวิชญ์ พุทธรงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี
10. นายวิพลชัย เนื้อขาว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี
11. นายอนุชา พรมดี โรงเรียนปากช่อง
12. เด็กชายชิดณรงค์ ทองมาก โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
13. นายภูธเนตร คำเต้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
14. นายพรภวิทย์ วังคีรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

 

หญิง
1. นางสาวสมิตรา ศรีมะโรงนาม โรงเรียนเทศบาล5
2. นางสาวมุธิตา ตันติลาสน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
3. นางสาวพัชราภรณ์ เพียรชอบธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
4. นางสาวจิดาภา บุหนองขุ่น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
5. นางสาวสุจิณนา เจิมพูล โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
6. นางสาวณัฐวศา วงษาหาร โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
7. นางสาวจิตติญาภรณ์ จันทรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
8. นางสาววิภาวรรณ ชูน้ำคำ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
9. นางสาวอภิญญา แสนแพง โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
10. นางสาวอังควิภา แก้วทอง โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลา
11. นางสาวสุภิญญา ชูช้าง โรงเรียนลานกระบือวิทยา
12. นางสาววรัญญา จันคง โรงเรียนลานกระบือวิทยา
13. นางสาวสิริยากร แสงรัตน์ โรงเรียนวัดสิงห์
14. เด็กหญิงสมฤดี เกิดเเก้ว โรงเรียนวัดสิงห์

 

 

About Usxx

Check Also

นักตบชายยู20เข้าร่วมทดสอบฝีมือก่อนคัดตัวลุยชิงแชมป์เอเชีย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เรียกนักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ผ่านการพิจารณารอบแรกจำนวน 26 คน เข้าทดสอบความสามารถ ณ อาคารทดสอบสมรรถภาพ 1 สนามจันทรุเบกษากองทัพอากาศ ดอนเมืองโดยมี …