Saturday , August 15 2020
Home / ข่าวสาร / ปิดฉากยุวชน เอสโคล่า อัสสัมชัญ ควงนครนนท์ ป้องกันแชมป์

ปิดฉากยุวชน เอสโคล่า อัสสัมชัญ ควงนครนนท์ ป้องกันแชมป์

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2562 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปิดฉากลงแล้ว

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท

นักกีฬายอดเยี่ยมประเภททีมชาย
หมายเลข 4 นายณฐกร เหลืองวัฒนวิไล
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภททีมชาย
นายสนั่น อ้นเกตุ
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการแข่งขัน
ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท

นักกีฬายอดเยี่ยมประเภททีมหญิง
หมายเลข 11 นางสาวดลพร สินโพธิ์
ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประเภททีมหญิง
นายกฤติเดช อาจวิชัย
ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี

และรางวัลพิเศษ SPORTSMANSHIP AWARD ประจำรายการ มอบโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประเภททีมชายตกเป็นของโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร และรับ gift voucher มูลค่า 12,000 บาท

ส่วนประเภททีมหญิง ตกเป็นของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ และรับ gift voucher มูลค่า 12,000 บาท

 

About Usxx

Check Also

ศึกลูกยางถ้วย ก เปิดเข้าชมในสนามฟรี จำกัด 600 คนต่อวัน

การแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ก ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารพลศึกษาวีสมหมาย จ.ศรีสะเกษ จะเปิดให้เข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย …