Monday , October 21 2019
Home / ข่าวสาร / จัดแถลงตบลูกยางชายหาดยูโร่เค้ก 1 ก.ย.นี้

จัดแถลงตบลูกยางชายหาดยูโร่เค้ก 1 ก.ย.นี้

ตามที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก จัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดรายการ“ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2014 ประจ าปี2557 รุ่นอายุไมเ่กนิ 12,14,16 และ 18 ปี ประจำปี2557 ประเภททีมชาย-หญิง โดยจัดการแข่งขันรอบคดัเลือกรวม 5 ภาค เพื่อ หาทีมชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ เป็นตัวแทนภูมิภาคเพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้เพื่อ ให้การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ“ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2014 ในวันที่ 1 กนัยายน 257 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

11.00 น. ลงทะเบียน

11.30 น. กล่าวเปิดการแถลงข่าว โดย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ผู้ให้การสนับสนุน โดยสมชาย เวชากร ประธานกรรมกาบริหารบริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด(มหาชน)

 

ร.ท.จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมฯ

About JACK

Check Also

สหพันธ์ลูกยางโลกจัดอบรมผู้ฝึกสอนชายหาด

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ สำนักอาคารกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ร.ท.ชาญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ เลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ เปิดประธานเปิดงานอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ …