Tuesday , August 11 2020
Home / ข่าวสาร / จัดแถลงตบลูกยางชายหาดยูโร่เค้ก 1 ก.ย.นี้

จัดแถลงตบลูกยางชายหาดยูโร่เค้ก 1 ก.ย.นี้

ตามที่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก จัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาดรายการ“ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2014 ประจ าปี2557 รุ่นอายุไมเ่กนิ 12,14,16 และ 18 ปี ประจำปี2557 ประเภททีมชาย-หญิง โดยจัดการแข่งขันรอบคดัเลือกรวม 5 ภาค เพื่อ หาทีมชนะเลิศ และ รองชนะเลิศ เป็นตัวแทนภูมิภาคเพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้เพื่อ ให้การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ“ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2014 ในวันที่ 1 กนัยายน 257 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

11.00 น. ลงทะเบียน

11.30 น. กล่าวเปิดการแถลงข่าว โดย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ผู้ให้การสนับสนุน โดยสมชาย เวชากร ประธานกรรมกาบริหารบริษัทยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด(มหาชน)

 

ร.ท.จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมฯ

About Ch...aa

Check Also

สมาคมลูกยางแถลงเตรียมจัดศึกถ้วย ก.,จับสลากแบ่งสาย

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ก ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี …