Tuesday , August 11 2020
Home / หน้าแรก / บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.ฝ่ายแพทย์ ประจำทีมชาติไทย
  - นายแพทย์เรืองศักดิ์  ศิริผล
  - นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร
  - นายแพทย์พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
  - นายแพทย์วิทวัส เจนบุญไทย
  - นายแพทย์คมสัน วุฒิประเสริฐ
  - แพทย์หญิงกาญจน์สุดา ทองไทย


2.ฝ่ายนักเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ประจำทีมชาติไทย
  - ผศ.ถาวร กมุทศรี
  - น.ส.สุชาวดี มูเนาวเราะ
  - นายภีมวัจน์ บุญจันทร์
  - นายหัตถพงศ์ สุวรรณไตรย์
  - น.ส.พัตรพิมล เพชรทอง
  - นายกิตติพงษ์ ชัยสิทธิดำรงสุข
  - น.ส.ปัทมพร อมรมงคล

3.ฝ่ายนักกายภาพบำบัด ประจำทีมชาติไทย
  - น.ส.ทิพย์รัตน์	แก้วใส
  - น.ส.ฉัฐทามนต์  ศรีชูพิพัฒน์
  - น.ส.นันฑริกา	นิลพงษ์
  - น.ส.รัตน์กมล	จิระอำนวยพร
  - น.ส.สุนีรัตน์	ขำศรี
  - น.ส.พรรษา	อมรมงคล
About Ch...aa

Check Also

ทัพนักตบสาวไทยเข้าตรวจสุขภาพพร้อมทดสอบสมรรถภาพ

วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 08.30 น. นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน 27 คนเข้ารับการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ที่อาคารอินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำการแทนศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง นายสมพร …