Monday , July 13 2020
Home / หน้าแรก / เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

นางสาวอัจฉราพรรณ สีสุข

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

นางสาวขณาลัย แสงเงิน               นางสาวจิตาภา กอสนาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและกิจกรรมต่างประเทศ

นายอุกฤษ  ศรีสุขอร่าม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและจัดการแข่งขันภายในประเทศ

นางสาวชาริยา เชียงแรง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริพร ป้านจันทร์               นางสาวสวิชญา ทองโกย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปและการเงิน

 

นายปรินทร์ ตันยุวรรธนะ               นายพรรษวรรษ  ลุนละวงษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาคมฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายปรียะกาญจน์  รอดแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ฝ่ายวอลเลย์บอลอาชีพ

นายประจวบ ไล้ทองคำ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำสำนักงาน

About mint tva

Check Also

สมาคมลูกยาง เรียกสโมสรประชุมเตรียมพร้อมศึกไทยลีก รอบไฟนัลส์

วันที่ 26 มิถุนายน เวลา 13.30 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ ซีพี วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 รอบ ไฟนัลส์ โฟร์ …