Friday , October 23 2020
Home / ข่าวสาร / ผลศึกลูกยางเยาวชน PEA รอบชิงประเทศ : รอบแรก 12 ต.ค.,โปรแกรมรอบสอง

ผลศึกลูกยางเยาวชน PEA รอบชิงประเทศ : รอบแรก 12 ต.ค.,โปรแกรมรอบสอง

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ยิมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร วันที่ 12 ตุลาคม 2563 

ประเภททีมหญิง (สนามกีฬากลาง)

สาย A

โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น 3-0 เซต  25-15, 25-10, 25-13

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จ.กระบี่ ชนะ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 3-1 เซต 25-20, 18-25, 26-24, 25-21

สาย B

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง 3-2 เซต 25-20, 20-25, 27-25, 19-25, 15-13

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ จ.ชลบุรี  3-2 เซต  25-22, 25-27, 25-27, 25-18, 15-12

สาย C

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ 3-1 เซต  25-16, 23-25, 25-21, 25-23

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี  3-0 เซต  25-19, 25-10, 25-12

สาย D

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.อยุธยา ชนะ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 3-0 เซต 25-14, 25-16, 25-17 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ชนะ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง 3-0 เซต 27-25, 26-24, 25-20

ประเภททีมชาย (ยิมโรงเรียนชุมชมป้อมเพชร)

สาย A

โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มิชฌิม จ.นครสวรรค์ 3-0 เซต  30-28, 25-15, 25-19

โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี 3-1 เซต 25-21, 21-25, 25-19, 25-17

สาย B

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น ชนะ โรงเรียนท่าชัยวิทยา จ.สุโขทัย  3-1 เซต  25-23, 26-24, 30-32, 25-16

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่  3-1 เซต  21-25, 25-22, 25-22, 25-20

สาย C

โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ จ.อยุธยา 3-0 เซต 25-14, 25-15, 25-10

โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จ.ชลบุรี 3-1 เซต 25-16, 19-25, 25-23, 25-21

สาย D

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 3-1 เซต  25-19, 21-25, 25-21, 25-18

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.หนองคาย ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 3-2 เซต 25-27, 25-21, 19-25, 25-22, 15-11

โปรแกรมการแข่งขัน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 

รอบสอง (สนามกีฬากลาง)

ประเภททีมชาย 

สาย E 

08.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ พบ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

09.15 น. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มิชฌิม จ.นครสวรรค์ พบ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก

สาย F 

10.30 น. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.หนองคาย

11.45 น. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

ประเภททีมหญิง 

สาย E 

13.00 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี

14.15 น. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

สาย F
15.30 น. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ พบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 

16.45 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง พบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.อยุธยา  

โปรแกรมการแข่งขัน

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 

รอบสอง (สนามกีฬากลาง)

ประเภททีมชาย 

สาย E 

08.00 น. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ พบ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.หนองคาย 

09.15 น. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี

สาย F 

10.30 น. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มิชฌิม จ.นครสวรรค์  พบ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

11.45 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ พบ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก

ประเภททีมหญิง 

สาย E 

13.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง พบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 

14.15 น. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ พบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.อยุธยา 

สาย F
15.30 น. โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น พบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี

16.45 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี พบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

About Usxx

Check Also

ผลศึกลูกยางเยาวชน PEA รอบชิงประเทศ : รอบรองฯ 16 ต.ค.

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ยิมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร …