Saturday , February 29 2020
Home / ข่าวสาร / ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ประเภททีมชาย รอบแรก

คู่ที่ 1 ทีมร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ ชนะ ทีมร.ร.สมสนุกวิทยาคม จ.บึงกาฬ 3:0 เซต (25:11,25:11,25:5) ใช้เวลา 52 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภททีมหญิง รอบแรก

คู่ที่ 1 ทีมร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ ทีมร.ร.คำค้อพิทยาศึกษา จ.อุดรธานี 3:0 เซต (25:4,25:5,25:17) ใช้เวลา 1 ชม. 9 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 2 ทีมร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร ชนะ ทีมร ร.เทศบาล1 สว่างวิทยา จ.หนองคาย 3:0 เซต (25:23,25:17,25:13) ใช้เวลา 90 นาที

 

คู่ที่3 ทีมร.ร.หนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ชนะ ทีมร.ร. โนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ 3:0 เซต (25:9,25:7,25:3) ใช้เวลา 49 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ประเภททีมชาย รอบแรก

คู่ที่ 2 ทีมร.ร.เมืองพลพิทยาคาร จ.ขอนแก่น ชนะ ทีมร.ร.หนองแวงตอตั้ง จ.ขอนแก่น 3:0 เซต (25:19,25:13,25:15) ใช้เวลา 60 นาที

 

ประเภททีมชาย

คู่ที่ 3 ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ ร.ร.บ้านสามหนอง จ.บึงกาฬ 3:0 เซต (26:24,25:15,25:18) ใช้เวลา 68 นาที

 

คู่ที่ 4 ร.ร.เพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ ชนะ ร.ร.หนองบัววิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู 3:0 เซต (25:20,25:19,25:18) ใช้เวลา 57 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 4 ร.ร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ ชนะ ร.ร.กีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ จ.สุรินทร์ 3:0 เซต (25:22,25:19,25:7) ใช้เวลา 60 นาที

 

คู่ที่5 ร.ร.หนองโกโนนประดู่วิทยา จ.หนองบัวลำภู ชนะ ร.ร.เพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ 3:1 เซต (25:21,25:27,25:21,25:21) ใช้เวลา 93 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 6 ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ชนะ ร.ร.กีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3:0 เซต (25:6,25:2,25:13) ใช้เวลา 47 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประเภททีมหญิง รอบแรก

คู่ที่ 1 ทีมร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ ทีมร.ร.บ้านดงตาหวัง จ.อุบลราชธานี 3:0 เซต (25:6,25:7,25:4) ใช้เวลา 44 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประเภททีมชาย รอบแรก

คู่ที่ 1 ทีมร.ร.เมืองพลวิทยาคม จ.ขอนแก่น ชนะ ทีมร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี 3:0 เซต (25:15,25:15,25:21) ใช้เวลา 89 นาที

 

ทีมชาย

คู่ที่ 2 ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ ชนะ ร.ร.ดอนจานวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ 3:0 เซต (25:17,25:22,25:18) ใช้เวลา 58 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 2 ทีมร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร ชนะ ทีมร.ร.ลำปาววิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ 3:1 เซต (25:12,18:25,25:21,25:13) ใช้เวลา 55 นาที

 

คู่ที่ 3 ทีมร.ร.หนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ชนะ ทีมร.ร.ยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี 3:0 เซต (25:6,25:6,25:13) ใช้เวลา 51 นาที

 

ประเภททีมชาย

คู่ที่ 3 ร.ร.ชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น ชนะ ร.ร.กีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3:0 เซต (25:19,25:23,25:15) ใช้เวลา 63 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 4 ทีมร.ร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ ชนะ ทีมร.ร.บ้านโคกกลอย จ.บุรีรัมย์ 3:0 เซต (25:11,25:12,25:7) ใช้เวลา 53 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คุ่ที่ 5 ทีมร.ร.กีฬาจังหวัดนครพนม จ.นครพนม ชนะ ทีมร.ร.ห้วยหินพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 3:0 เซต ( 25:23,25:17,25:16) ใช้เวลา 53 นาท

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 6 ทีมร.ร.เพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ ชนะ ทีมร.ร.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 3:1 เซต (25:21,25:13,22:25,25:23) ใช้เวลา 1 ชม. 2

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558

ประเภททีมชาย รอบแรก

คู่ที่ 1 ร.ร.หนองแวงตอตั้ง จ.ขอนแก่น ชนะ ร.ร.อนุบาลเพ็ญประชานุกูล จ.อุดรธานี 3:2 เซต (13:25,27:25,24:26,25:20,15:10) ใช้เวลา 114 นาที

คู่ที่ 2 ร.ร.ดอนจานวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ ชนะ ร.ร.สมสนุกพิทยาคม จ.บึงกาฬ 3:1 เซต (25:17,25:19,23:25,25:21) ใช้เวลา 77 นาที

 

ประเภททีมหญิง รอบแรก

คู่ที่ 1 ร.ร.บ้านดงตาหวัง จ.อุบลราชธานี ชนะ ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา จ.อุดรธานี 3:1 เซต (25:22,22:25,25:12,25:16) ใช้เวลา 90 นาที

คู่ที่ 2 ร.ร.ลำปาววิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ ชนะ ร.ร.เทศบาล 1 สว่างวิทยา จ.หนองคาย 3:0 เซต (25:17,25:6,25:7) ใช้เวลา 62 นาที

 

ประเภททีมชาย

คู่ที่ 3 ร.ร.หนองบัววิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ชนะ ร.ร.กีฬาจังหวัดนครพนม จ.นครพนม 3:0 เซต (25:15,25:18,25:22) ใช้เวลา 69 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 3 ร.ร.ยูงทองวิทยาคม จ.อุดรธานี ชนะ ร.ร.โนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ 3:1 เซต (25:18,25:18,24:26,25:22) ใช้เวลา 1 ชม. 26 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 4 ร.ร.กีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ จ.สุรินทร์ ชนะ ทีมร.ร.บ้านโคกกลอย จ.บุรีรัมย์ 3:0 เซต (25:21,25:22,25:19) ใช้เวลา 1 ชม. 3 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 5 ร.ร.หนองโกโนนประดู่วิทยา จ.หนองบัวลำภู ชนะ ร.ร.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 3:0 เซต (25:12,25:17,25:9) ใช้เวลา 1 ชม. 2 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ประเภททีมหญิง รอบสอง

คู่ที่ 1 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ ร.ร.หนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย 3:0 เซต (25:17,25:19,25:10) ใช้เวลา 60 นาที

คู่ที่ 2 ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร ชนะ ร.ร.กีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3:0 เซต (25:5,25:11,25:20) ใช้เวลา 49 นาที

คู่ที่ 3 ร.ร.หนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ชนะ ร.ร.บ้านดงตาหวัง จ.อุบลราชธานี 3:0 เซต (25:12,25:8,25:12) ใช้เวลา 46 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 4 ทีม ร.ร.สตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ชนะ ทีม ร.ร.เพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:13,25:16,25:17) ใช้เวลา 59 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 5 ทีม ร.ร.กีฬาจังหวัดนครพนม จ.นครพนม ชนะ ทีม ร.ร.ยูงทองพิทยาคม จ.อุดรธานี ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:20,29:27,25:11) ใช้เวลา 77 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 6 ทีม ร.ร.หนองโกโนนประดู่ จ.หนองบัวลำภู ชนะ ทีม ร.ร.ห้วยหินพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:8,25:13,25:19) ใช้เวลา 51 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 7 ทีม ร.ร.ลำปาววิทยา จ.กาฬสินธุ์ ชนะ ทีม ร.ร.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:8

15,25:15,25:13) ใช้เวลา 66 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่ 8 ทีม ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ชนะ ทีม ร.ร.กีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ จ.สุรินทร์ ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:18,25:11,25:18) ใช้เวลา 59 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ประเภททีมหญิง รอบสาม

คู่ที่ 1 ทีม ร.ร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ ชนะ ทีม ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:16,25:18,25:16) ใช้เวลา 64 นาที

คู่ที่ 2 ทีม ร.ร.หนองเรือวิทยา   จังหวัดขอนแก่น ชนะ ทีม ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ด้วยสกอร์ 3:2 เซ็ต (25:27,25:22,17:25,25:15,16:14 ) ใช้เวลา 128 นาที

คู่ที่ 3 ทีม ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ชนะ ทีม ร.ร.หนองโกโนนประดู่วิทยา จ.หนองบัวลำภู ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:6,26:24,25:16) ใช้เวลา 56 นาที

คู่ที่ 4 ทีม ร.ร.ลำปาววิทยา จ.กาฬสินธุ์ ชนะ ทีม ร.ร.กีฬาจังหวัดนครพนม จ.นครพนม ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:15,25:20,25:16) ใช้เวลา 63 นาที

 

ประเภททีมชาย รอบสอง

คู่ที่ 1 ทีม ร.ร.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ชนะ ทีม ร.ร.กีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ด้วยสกอร์ 3:1 เซ็ต (25:13,25:15,23:25,25:16) ใช้เวลา 84 นาที

ประเภททีมชาย รอบสอง

คู่ที่ 2 ทีม ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา จ.นครราขสีมา ชนะ ทีม ร.ร.เมืองพลวิทยาคม จ.ขอนแก่น ด้วยสกอร์ 3:1 เซต (21:25,25:17,25:14,25:12) ใช้เวลา 93 นาที

 

ประเภททีมชาย รอบสอง

คู่ที่ 3 ทีม ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ ชนะ ทีม ร.ร.ชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:16,25:10,25:15) ใช้เวลา 56 นาที

 

ประเภททีมชาย

คู่ที่4 ทีม ร.ร.บ้านสามหนอง จังหวัดบึงกาฬ ชนะ ทีม ร.ร.เพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:10,25:16,25:17) ใช้เวลา 55 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2558

ประเภททีมหญิง

รอบรองชนะเลิศ

คู่ที่ 1 ทีม ร.ร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ (เสื้อสีดำ) ชนะ ทีม ร.ร.หนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น (เสื้อสีดำ-ขาว) 3:1 เซต (25:20,20:25,25:20,25:16) ใช้เวลา 99 นาที

 

ประเภททีมหญิง รอบรงชนะเลิศ

คู่ที่ 2 ทีม ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา ชนะ ทีม ร.ร.ลำปาววิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ ด้วยสกอร์ 3:2 เซต (25:23,21:25,20:25,25:17,15:13) ใช้เวลา 121 นาที

 

การแข่งขันวอลเลย์บอล “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้ง 25 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ประเภททีมหญิง

รอบชิงชนะเลิศ

ทีม ร.ร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ (สีดำ) ชนะ ทีม ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา (สีขาว) 3:1 เซต (23:25,29:27,25:17,25:11) ใช้เวลา 86 นาที

 

ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

ทีม ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา(สีส้ม) ชนะ ทีม ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์(สีแดง) 3:0 เซต (25:12,25:20,25:22) ใช้เวลา 73 นาท

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง   ประจำวันที่ 22 พ.ย.2558

คู่ที่ 1 ประเภททีมชาย

ร.ร.อำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ ชนะ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:2,25:5,25:8 เวลา 52 นาที

 

ประเภททีมชาย

คู่ที่2 ทีม ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ ทีม ร.ร.อัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ ด้วยสกอร์ 3:2 เซ็ต (25:23,20:25,25:18,17:25,15:11) ใช้เวลา 110 นาที

 

ประเภททีมชาย

คู่ที่ 3 ทีม ร.ร.มักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพฯ ชนะ ทีม ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:5,25:6,25:9) ใช้เวลา 48 นาที

 

ประเภททีมหญิง

คู่ที่1 ทีม ร.ร.เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า จ.กรุงเทพฯ ชนะ ทีม ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:9,25:11,27:25) ใช้เวลา 59 นาทีประเภททีมหญิง

คู่ที่1 ทีม ร.ร.เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า จ.กรุงเทพฯ ชนะ ทีม ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ ด้วยสกอร์ 3:0 เซ็ต (25:9,25:11,27:25) ใช้เวลา 59 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 22 พ.ย.2558 คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง

ร.ร.รัตนโกสินทร์สม

โภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

3:1 เชต 18:25,25:19,25:13, 25:11 เวลา 1 ชั่วโมง 4 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 22 พ.ย.2558 คู่ที่ 6 ประเภททีมหญิง

ร.ร.สตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ

3:0 เชต 25:16,25:9,25:14 เวลา 59 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 22 พ.ย.2558

คู่ที่ 7 ประเภททีมหญิง

ร.ร.บดิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:13,25:9,25:8 เวลา 48 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 22 พ.ย.2558 คู่ที่ 8 ประเภททีมชาย

ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.ประชาบำรุง จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:13,25:13,25:21 เวลา 53 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 23 พ.ย.2558

คู่ที่ 1 ประเภททีมชาย

ร.ร.มักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.อำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ

3:0 เชต (25:16,25:16,25:12) เวลา 58 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 23 พ.ย.2558

คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย

ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต (25:5,25:2,25:5) เวลา 38 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 23 พ.ย.2558

คู่ที่ 3 ประเภททีมชาย ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.ประชาบำรุง จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต (25:10,25:21,25:15) เวลา 52 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 23 พ.ย.2558

คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง ร.ร.นวมินทราชูทิศสวนกุหลาบสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ชนะ ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:12,25:3,25:10 เวลา 48 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 23 พ.ย.2558

คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง

ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.ปทุมคงคาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

3:0 เชต 25:2,25:4,25:2 เวลา 36 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 23 พ.ย.2558

คู่ที่ 6 ประเภททีมหญิง

ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร   ชนะ ร.ร.วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ

3:0 เชต 25:5,25:9,25:10 เวลา 48 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 23 พ.ย.2558

คู่ที่ 7 ประเภททีมหญิง

ร.ร.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:21,25:13,25:9 เวลา 1ชั่วโมง 2 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 24 พ.ย.2558

คู่ที่ 1 ประเภททีมชาย

ร.ร.นวมินทราชูทิศ หอวังนนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:3,25:3,25:5 เวลา 42 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 24 พ.ย.2558

คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย ทีม ร.ร.มักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ทีม ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:5,25:14,25:7 เวลา 46 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 24 พ.ย.2558

คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง ทีม ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ทีม ร.ร.สตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี

3:0 เชต 25:23,25:16,25:14 เวลา 76 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 24 พ.ย.2558

คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง

ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:2,25:2,25:10 เวลา 43 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 24 พ.ย.2558

คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง ร.ร.นวมินทราชูทิศสวนกุหลาบสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ชนะ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:3,25:5,25:9 เวลา 44 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 24 พ.ย.2558

คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย

ร.ร.อัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.เศรฐบุตรบำเพ็ญ จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:6,25:16,25:14 เวลา 55 นาที

 

คู่ที่ 7 ประเภททีมหญิง

ร.ร.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เซต 25:10,26:24,25:11 ใช้เวลา 59 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 25 พ.ย.2558

คู่ที่ 1 ประเภททีมชาย

ร.ร.นวมินทราชูทิศ หอวังนนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.อำนวยวิทย์ จ.กรุงเทพมหานคร

3:0 เชต 25:17,25:14,25:19 เวลา 56 นาที

 

คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย

ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เซต 25:16,25:17,25:17 เวลา 54 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 25 พ.ย.2558

คู่ที่ 3 ประเภททีมชาย

ร.ร. อัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.ประชาบำรุง จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เชต 25:5,25:15,25:11 เวลา 43 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 25 พ.ย.2558

คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง

ร.ร.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เชต 25:13,25:16,25:14 เวลา 50 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 25 พ.ย.2558

คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง

ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เชต 25:16,25:11,25:16 เวลา 62 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 25 พ.ย.2558

คู่ที่ 6 ประเภททีมหญิง

ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เชต 25:10,25:8,25:6 เวลา 46 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 25 พ.ย.2558

คู่ที่ 7 ประเภททีมหญิง

ร.ร.สตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.นวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 3:2 เชต 25:20,15:25,22:25,25:15,16:14 เวลา 1ชั่วโมง 56 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 26 พ.ย.2558

คู่ที่ 1 ประเภททีมชาย

ร.ร.นวมินทราชูทิศ หอวังนนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.มักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เชต 25:22,25:18,25:18 เวลา 1 ชั่วโมง 8 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 26 พ.ย.2558

คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย

ร.ร.อำนวยวิทย์ จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เชต 25:8,25:6,25:10 เวลา 46 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 26 พ.ย.2558

คู่ที่ 3 ประเภททีมชาย

ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ จ.กรุงเทพมหานคร 3:2 เชต 25:22,25:15,23:25,16:25,15:7 เวลา 1 ชั่วโมง 47 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 26 พ.ย.2558

คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง

ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 3:0 เชต 25:19,25:7,25:15 เวลา 55 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 26 พ.ย.2558

คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เชต 25:15,25:11,25:6

เวลา 49 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 26 พ.ย.2558

คู่ที่ 6 ประเภททีมหญิง

ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร ชนะ ร.ร.นวมินทราชูทิศสวนกุหลาบสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 3:1 เชต 25:16,25:22,21:25,25:15

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 26 พ.ย.2558

คู่ที่ 7 ประเภททีมหญิง

ร.ร.สตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 3:0 เชต 25:5,25:10,25:11 เวลา 50 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 26 พ.ย.2558

คู่ที่ 1 ประเภททีมชาย รอบรองชนะเลิศ

ร.ร.มักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพมหานคร(สีชมพู) ชนะ ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี(สีแดง) 3:1 เชต 25:20,9:25,25:18,25:23 เวลา 1 ชั่วโมง 32 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 27 พ.ย.2558

คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย รอบรองชนะเลิศ

ร.ร.อัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร(สีแดง) ชนะ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี จ.นนทบุรี(สีเหลือง) 3:2 เชต 25:22,23:25,25:22,20:25,15:11

เวลา 2 ชั่วโมง 7 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 27 พ.ย.2558

คู่ที่ 3 ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ

ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี(สีแดง) ชนะ ร.ร.สตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี(สีเขียว) 3:0 เชต 25:13,25:19,25:6 เวลา 1 ชั่วโมง 8 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 27 พ.ย.2558

คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ

ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร(สีเขียว) ชนะ ร.ร.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี(สีแดง) 3:2 เชต 14:25,25:17,25:19,27:29,15:8

เวลา 1 ชั่วโมง 48 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 28 พ.ย.2558

คู่ที่ 1 ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

ร.ร.อัสสัมชัญ จ.กรุงเทพมหานคร(สีแดง) ชนะ ร.ร.มักกะสันพิทยา จ.กรุงเทพมหานคร(สีชมพู) 3:0 เชต 25:19,25:13,25:22 เวลา 1 ชั่วโมง 13 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน

“แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ประจำวันที่ 28 พ.ย.2558

คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ

ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ ร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 3:1 เชต 25:17,25:12,22:25,25:10 เวลา 1 ชั่วโมง 31 นาที

 

ของภาคเหนือกับภาคนครหลวงครับ

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 3 ม.ค. 2559 คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.ลำปางกัลยานี จังหวัด ลำปาง(สีนํ้าเงิน) ชนะ ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 3:0 เซต 25:18,25:16,25:12   เวลา 1 ชั่วโมง 4 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน. “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ   ประจำวันที่ 3 ม.ค.2559   คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัด เพชรบูรณ์(สีเขียวอ่อน) ชนะ ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัด เชียงราย(สีแสด) 3:0 เซต 25:8,25:20,25:19 เวลา 1 ชั่วโมง 7 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวัน 3 ม.ค.2559คู่ที่ 3 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย (สีฟ้าขาว)ชนะ ร.ร.บ้านห้วยไคร้ จังหวัด สุโขทัย(สีฟ้าดำ) 3:0 เซต 25:4,25:7,25:5 เวลา 48 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 3 ม.ค.2559

คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.อุดมดรุณี จังหวัด สุโขทัย(สีกลม) ชนะ ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัด อุตรดิตถ์ ์(สีแสดขาว) 3:0 เซต 25:23,25:21,25:12 เวลา 1 ชั่วโมง 4 นาท

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 3 ม.ค.2559 คู่ที่ 5 ประเภททีมชาย รอบแรก ร.ร.กีฬา อบจ. พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก ชนะ ร.ร. ทุ่งเสลียมชนูปถัมภ์ จังหวัด สุโขทัย 3:0 เซต 25:14,25:10,25:10 เวลา 53 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 3 ม.ค.2559 คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย รอบแรก ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์           (สีกลม) ชนะ ร.ร.ภูซางวิทยาคม จังหวัด พะเยา ( สีขาวฟ้า)3:0 เซต 25:10,25:5,25:11 เวลา 57 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 4 ม.ค.2559 คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง รอบแรก   ร.ร.ปงรัชดาภิเษก จังหวัด พะเยา ชนะ ร.ร.อุดมดรุณี จังหวัด สุโขทัย 3:0 เซต 25:18,25:18,25:22 เวลา1 ชั่วโมง 13 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 4 ม.ค.2559 คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย ชนะ     ร.ร.เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จังหวัด ลำปาง 3:1 เซต 25:9,23:25,25:13,25:12 เวลา 1ชั่วโมง 15 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 4 ม.ค.2559 คู่ที่ 3 ประเภททีมหญิง รอบแรก   ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ ชนะ ร.ร.บ้านสุขสำราญ จังหวัด พิจิตร 3:0 เซต 25:14,25:14,25:11 เวลา 1ชั่วโมง 5 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 4 ม.ค.2559 คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก ชนะ ร.ร.อนุบาลเก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ 3:0 เซต 25:21,25:18,25:17 เวลา 1ชั่วโมง 5 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 4 ม.ค.2559 คู่ที่ 5 ประเภททีมชาย รอบแรก ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย ชนะ ร.ร.พญาลอวิทยา จังหวัด พะเยา 3:1 เซต 25:16,28:26,23:25,25:19 เวลา 1ชั่วโมง 35 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 4 ม.ค.2559 คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย รอบแรก ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัด เชียงใหม่ ชนะ ร.ร.เสริมงามวิทยาคม จังหวัด ลำปาง 3:0 เซต 25:3,25:13,25:17 เวลา 54 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี ี2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 4 ม.ค.2559 คู่ที่ 7 ประเภททีมชาย รอบแรก ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์ ชนะ ร.ร.วัดเวฬุวัน จังหวัด เชียงใหม่ 3:0 เซต 25:14,25:10,26:24 เวลา 1 ชั่วโมง 13 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 4 ม.ค.2559 คู่ที่ 8 ประเภททีมชาย รอบแรก ร.ร.บ้านหนองกะท้าว จังหวัด พิษณุโลก ชนะ ร.ร.ทุ่งเสลียมชนูปถัมภ์ จังหวัด สุโขทัย 3:1 เซต 23:25,25:21,25:13,25:12 เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 5 ม.ค.2559 คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.ลำปางกัลยานี จังหวัด ลำปาง (สีดำ) ชนะ ร.ร.อนุบาลเก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ (สีม่วง) 3:0 เซต 25:18,25:18,25:18 เวลา 1 ชั่วโมง

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 5 ม.ค.2559 คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝาย จังหวัด เชียงราย (สีแสด) ชนะ ร.ร.บ้านสุขสำราญ จังหวัด พิจิตร (สีส้ม) 3:0 เซต 26:24,25:19,25:23 เวลา 1ชั่วโมง 15 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 5 ม.ค.2559 คู่ที่ 3 ประเภททีมหญิง รอบแรก ร.ร.เทศบาล4 (บ้านเชียงราย) จังหวัด ลำปาง ( สีชมพู) ชนะ ร.ร.บ้านห้วยไคร้ จังหวัด สุโขทัย (สีนํ้าเงิน) 3:0 เซต 25:14,25:8,25:16 เวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 5 ม.ค.2559 คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง รอบแรก   ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัด อุตรดิตถ์ (สีแสดขาว) ชนะ ร.ร.ปงรัชดาภิเษก จังหวัด พะเยา (สีเหลือง) 3:1 เซต 18:25,25:23,25:13,25:22เวลา 1 ชั่วโมง 31 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 5 ม.ค.2559 คู่ที่ 5 ประเภททีมชาย รอบแรก ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก (สีแสดขาว) ชนะ ร.ร.บ้านหนองกะท้าว จังหวัด พิษณุโลก (สีแดงดำ) 3:2 เซต 24:26,24:26,25:20,25:20,15:13 เวลา 1 ชั่วโมง 39 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 5 ม.ค.2559 คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย รอบแรก ร.ร.วัดเวฬุวัน จังหวัด เชียงใหม่ (สีฟ้า) ชนะ ร.ร.ภูซางวิทยาคม จังหวัด พะเยา (สีฟ้าขาว) 3:0 เซต 25:19,25:13,25:8 เวลา 54 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ม.ค.2559 คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง รอบสอง ร.ร.ลำปางกัลยานี จังหวัด ลำปาง (สีนํ้าเงิน) ชนะ ร.ร.เทศบาล4 (บ้านเชียงราย) จังหวัด ลำปาง (สีกลม) 3:0 เซต 25:20,25:12,25:20 เวลา 1ชั่วโมง 9 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ม.ค.2559 คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง รอบสอง ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย (สีแสด) ชนะ ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก (สีแสดขาว) 3:1 เซต 25:22,25:17,18:25,25:9 เวลา 1 ชั่วโมง 34 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ม.ค.2559 คู่ที่ 3 ประเภททีมหญิง รอบสอง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัด เพชรบูรณ์ (สีเขียวอ่อน) ชนะ ร.ร.อุดมดรุณี จังหวัด สุโขทัย (สีกลม) 3:0 เซต 25:14,25:10,25:11 เวลา 58 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ม.ค.2559 คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง รอบสอง ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัด เชียงราย (สีชมพู) ชนะ ร.ร.ปงรัชดาภิเษก จังหวัด พะเยา (สีเหลือง) 3:0 เซต 30:28,26:24,25:19 เวลา 1ชั่วโมง 18 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ม.ค.2559 คู่ที่ 5 ประเภททีมชาย รอบสอง ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก (สีส้ม) ชนะ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด ลำปาง (สีแดง) 3:0 เซต 25:9,25:20,25:23 เวลา 1ชั่วโมง 4 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ม.ค.2559 คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย รอบสอง ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัด เชียงใหม่ (สีดำ) ชนะ ร.ร.หนองกะท้าว จังหวัด พิษณุโลก (สีม่วง) 3:0 เซต 25:22,25:15,25:10 เวลา 1 ชั่วโมง 1 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ม.ค.2559 คู่ที่ 7 ประเภททีมชาย รอบสอง ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์ (สีเขียว) ชนะ ร.ร.พญาลอวิทยาคม จังหวัด พะเยา (นํ้าเงิน) 3:0 เซต 25:4,25:9,25:6 เวลา 47 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 6 ม.ค.2559 คู่ที่ 8 ประเภททีมชาย รอบสอง ร.ร.วัดเวฬุวัน จังหวัด เชียงใหม่ (ขาวม่วง)ชนะ ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย (สีม่วง) 3:0 เซต 25:10,25:9,25:10 เวลา 48 นาที

 

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 ม.ค.2559 คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง รอบสอง ร.ร.ลำปางกัลยานี จังหวัด ลำปาง(สีนํ้าเงิน) ชนะ ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย(สีแสด) 3:1 เซต 16:25,25:19,32:30,25:15เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที

 

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือประจำวันที่ 7 ม.ค.2559 คู่ที่ 2 ประเภททีมหญิง รอบสอง ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก(สีม่วง) ชนะ ร.ร.เทศบาล4 (บ้านเชียงราย) จังหวัด ลำปาง(สีชมพู) 3:0 เซต 25:22,25:23,26:24 เวลา 1 ชั่วโมง 22 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 ม.ค.2559 คู่ที่ 3 ประเภททีมหญิง รอบสอง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัด เพชรบูรณ์(สีเขียวอ่อน) ชนะ ร.ร.ปงรัชดาภิเษก จังหวัด พะเยา(สีเหลือง) 3:0 เซต 25:10,25:8,25:15 เวลา 50 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 ม.ค.2559 คู่ที่ 4 ประเภททีมหญิง รอบสอง ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัด เชียงราย(สีชมพู) ชนะ ร.ร.อุดมดรุณี จังหวัด สุโขทัย(สีกลม) 3:2 เซต 25:21,25:21,22:25,19:25,15:7 เวลา 1 ชั่วโมง 56 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 ม.ค.2559 คู่ที่ 5 ประเภททีมชาย รอบสอง ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัด เชียงใหม่(สีดำ) ชนะ ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก(สีส้ม) 3:1 เซต 25:18,25:11,22:25,25:16 เวลา 1 ชั่วโมง 32นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 ม.ค.2559 คู่ที่ 6 ประเภททีมชาย รอบสอง ร.ร.บ้านหนองกะท้าว จังหวัด พิษณุโลก(สีขาว) ชนะ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด ลำปาง(สีแดง) 3:1 เซต 20:25,25:16,25:12,28:26 เวลา 1ชั่วโมง 33นาที

 

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 ม.ค.2559 คู่ที่ 7 ประเภททีมชาย รอบสอง ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์(สีกลม) ชนะ ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย(สีม่วง)3:0 เซต 25:7,25:7,25:8 เวลา 54นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 7 ม.ค.2559 คู่ที่ 8 ประเภททีมชาย รอบสอง ร.ร.วัดเวฬุวัน จังหวัด เชียงใหม่ ชนะ ร.ร.พญาลอวิทยาคม จังหวัด พะเยา 3:0 เซต 25:7,25:13,25:9 เวลา 42 นาที

 

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 8 ม.ค.2559 คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ร.ร.ลำปางกัลยานี จังหวัด ลำปาง(สีนํ้าเงิน) ชนะ ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จังหวัด เชียงราย(สีชมพู) 3:0 เซต 25:10,25:13,25:21 เวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 8 ม.ค.2559 คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย รอบรองชนะเลิศ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัด เพชรบูรณ์(สีเขียวอ่อน) ชนะ ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัด เชียงราย(สีแสด) 3:1 เซต 22:25,25:15,25:23,25:15 เวลา 1 ชั่วโมง 37 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 8 ม.ค.2559 คู่ที่ 3 ประเภททีมชาย รอบรองชนะเลิศ ร.ร.วัดเวฬุวัน จังหวัด เชียงใหม่(สีม่วง) ชนะ ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัด เชียงใหม่(สีดำ)             3:2เซต 25:16,22:25,25:17,17:25,15:8 เวลา 1ชั่วโมง 43 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 8 ม.ค.2559 คู่ที่ 4 ประเภททีมชาย รอบรองชนะเลิศ ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์(สีเขียว) ชนะ ร.ร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก(แสด) 3:0 เซต 25:12,25:15,25:10 เวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 9 ม.ค.2559 คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ร.ร.ลำปางกัลยานี จังหวัด ลำปาง(สีนํ้าเงิน) ชนะ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัด เพชรบูรณ์(สีเขียวอ่อน) 3:1 เซต 22:25,25:21,25:21,25:14 เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที

 

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี2558 รอบคัดภาคเหนือ ประจำวันที่ 9 ม.ค.2559 คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์(สีกลม) ชนะ ร.ร.วัดเวฬุวัน จังหวัด เชียงใหม่(แดง) 3:0 เซต 25:19,25:9,25:11เวลา 59 นาที

 

 

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รอบคัดเลือกภาคกลาง

ประจำวันที่ 11 มกราคม 2558

คู่ที่ 1 ทีมหญิง ร.ร.ชุมชนป้อมเพชร จ.อยุธยา(สีเขียว) ชนะ ร.ร.บ้านตลุงเหนือ จ.กาญจนบุรี(สีน้ำเงิน) ด้วยสกอร์ 3:2 เซต 21:25,16:25,26:24,25:22,15:12 เวลา 1 ชั่วโมง 54 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559. คู่ ที่ 2 รอบแรก สาย บี. ระหว่าง ทีม รร. จอมสุรางค์(เสื้อสีน้ำเงิน) จ.พระนครศรีอยุธยาVs ทีม รร.พรหมานุสรณ์(เสื้อสีชมพู)จ.เพชรบุรี

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.พรหมานุสรณ์ ชนะ ทีมรร.จอมสุรางค์   3: 0. เซต.   คะแนน. 25: 6, 25:10 , 25: 9

เวลา. 54 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559. คู่ ที่ 3. ประเภททีมชาย. รอบแรก สาย -ระหว่าง ทีม รร. วัดไร่ขิงวิทยา(เสื้อสีขาว). จ.นครปฐม vs ทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง(เสื้อสีน้ำเงิน-ดำ) จ.อ่างทอง

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง ชนะ ทีม

รร.วัดไร่ขิงวิทยา. 3: 0. เซต. คะแนน. 25:10 , 25:8 , 25: 19. เวลา. 54 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 12มกราคม 2559. คู่ ที่ 4 ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย บีระหว่าง ทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง (เสื้อถสีเขียว-ดำ) จ.อ่างทอง vs ทีม รร.จอมสุรางค์ (เสื้อสีฟ้า) จ.พระนครศรีอยุธยา

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง ชนะ ทีม รร.จอมสุรางค์

3: 0 เซต. คะแนน 25: 7, 25:15, 25:7 เวลา 53 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559. คู่ ที่ 5 ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย เอระหว่าง ทีม รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์(เสื้อสีแดง) จ.ชัยนาท vs ทีม รร บ้านตลุงเหนือ(เสื้อสีเหลือง) จ.กาญจนบุรี

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.บ้านตลุงเหนือ. ชนะทีม รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์. 3:2 เซต คะแนน. 25:21,17:25,23:25,25:20,16:14 เวลา. 2 ชม. 04 นาที

 

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559. คู่ ที่ 7 ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย เอระหว่าง ทีม รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร (เสื้อสีฟ้า) จ.พระนครศรีอยุธยา vs ทีม รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์ จ.สมุทรสาคร

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.ทบ.ชุมชนป้อมเพชร ชนะทีม รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์.   3:0 เซต คะแนน 25:14,25:15,25:9 เวลา 51 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559. คู่ ที่ 8 ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย เอระหว่าง ทีม รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร (เสื้อสีฟ้า) จ.พระนครศรีอยุธยา vs ทีม รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมป์(เสื้อสีน้ำเงิน-ฟ้า) จ.ชัยนาท

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.ทบ.ชุมชนป้อมเพชร ชนะทีม รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมป์   3:1 เซต คะแนน 24:26,25:11,25:11,25:19. เวลา 1 ชม. 35 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559. คู่ ที่ 10 ประเภททีมชาย รอบแรก สาย -ระหว่าง ทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง(เสื้อสีเขียว-เหลือง) จ.อ่างทอง vs ทีม รร.ด่านช้างวิทยา(เสื้อสีดำ-เขียว) จ.สุพรรณบุรี

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.ด่านช้างวิทยา ชนะทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง. 3: 0 เซต คะแนน 25:22,25:20,25:22 เวลา 1 ชม. 11 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 13 มกราคม 2559. คู่ ที่ 11 ประเภททีมชาย. รอบแรก สาย -ระหว่าง ทีม รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี(เสื้อสีแดง-ดำ) จ.สุพรรณบุรี vs ทีม รร.วัดไร่ขิงวิทยา(เสื้อสีขาว). จ.นครปฐม

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะทีม รร.วัดไร่ขิงวิทยา 3.0เซต คะแนน 25:9,25:5,25:8. เวลา. 45 นาที

 

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559. คู่ ที่ 12 ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย บีระหว่าง ทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง(ดสื้อสีน้ำเงิน-ดำ) จ.อ่างทอง vs ทีม รร.พรหมานุสรณ์(เสื้อสีชมพู-กรมท่า) จ.เพชรบุรี

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่าง ชนะทีม รร.พรหมานุสรณ์. 3.2. เซต คะแนน 18:25,23:25,25:21,26:24,15:6   เวลา. 1 ชม. 59 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559. คู่ ที่ 13 ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย เอระหว่าง ทีม รร.บ้านตลุงเหนือ(เสื้อสีฟ้า-ดำ) จ.สุพรรณบุรี vs ทีม รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์(เสื้อสีฟ้า-ขาว) จ. สมุทรสาคร

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.บ้านตลุงเหนือ ชนะทีม รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์.   3:1. เซต คะแนน 25:15,21:25,25:10,25:19 เวลา. 1 ชม. 31 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559. คู่ ที่ 14 ประเภททีมชาย รอบแรก สาย เอระหว่าง ทีม รร.วัดไร่ขิงวิทยา(เสื้อขาว) จ.นครปฐม vs ทีม รร.ด่าวช้างวิทยา(เสื้อดำ-เขียว) จ. สุรรณบุรี

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.ด่านช้างวิทยา ชนะทีม รร.วัดไร่ขิงวิทยา   3:0 เซต คะแนน 25:4,25:8,25:6 เวลา. 39นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2559. คู่ ที่ 15 ประเภททีมชาย รอบแรก สาย เอระหว่าง ทีม รร.กีฬาสุพรรณบุรี(เสื้อน้ำเงิน-แดง) จ.สุพรรณบุรี vs ทีม รร.กีฬาอ่างทอง(เสื้อน้ำเงิน-เหลือง) จ. อ่างทอง

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.กีฬาสุพรรณบุรี ชนะทีม รร.กีฬาอ่างทอง   3:0 เซต คะแนน 25:16,25:17,25:19 เวลา. 1 ชม. 04 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2559. คู่ ที่ 17 ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย เอ ระหว่าง ทีม รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์(เสื้อแดง) จ.ชัยนาท vs ทีม รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์(เสื้อสีฟ้า-ขาว) จ. สมุทรสาคร

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชนะทีม รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์   3:0 เซต คะแนน 25:16,25:22,25:19 เวลา. 1 ชม. 02 นาที

 

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2559. คู่ ที่ 17 ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย เอ ระหว่าง ทีม รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์(เสื้อแดง) จ.ชัยนาท vs ทีม รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์(เสื้อสีฟ้า-ขาว) จ. สมุทรสาคร

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชนะทีม รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์   3:0 เซต คะแนน 25:16,25:22,25:19 เวลา. 1 ชม. 02 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2559 คู่ที่ 19

ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง ทีม รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร(เสี้อสีเขียวดำ). จ. พระนครศรีอยุธยา vs ทีม รร.พรหมานุสรณ์(เสื้สีชมพู) จ.เพชรบุรี

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชรชนะทีม รร.พรหมานุสรณ์. 3:1. เซต.   คะแนน. 25:22,25:12,22:25,25:23. เวลา 1 ชม. 36 นาที

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2559. คู่ ที่ 20 ประเภททีมหญิง รอบรองชนะเลิศระหว่าง ทีม รร.บ้านตลุงเหนือ(เสื้อสีเหลือง-น้ำเงิน) จ.กาญจนบุรี vs ทีม รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง(เสื้อสีเขียว-ดำ) จ.อ่างทอง

สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.บ้านตลุงเหนือ ชนะทีม รร. กีฬาอ่างทอง

3:2. เซต. คะแนน. 25:19,17:25,25:14,22:25,16:14.

เวลา 1 ชม. 55 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.
ประจำวันที่ 17. มกราคม 2559. คู่ ที่ 21. ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีม รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี(เสื้อสีแดง-น้ำเงิน) จ.สุพรรณบุรี vs ทีม รร.ด่านช้างวิทยา(เสื้อสีเขียว) จ.สุพรรณบุรี
สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะทีม รร.ด่านช้างวิทยา
3:0 เซต. คะแนน. 25:17,25:17,25:12
เวลา 58 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล”แอร์เอเซีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคกลาง.
ประจำวันที่ 17. มกราคม 2559. คู่ ที่ 22 ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีม รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร(เสื้อสีดำ-เหลือง) จ.พระนครศรีอยุธยาุ vs รร.บ้านตลุงเหนือ(เสื้อสีเหลือง) จ.กาญจนบุรี
สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร. ชนะทีม รร.บ้านตลุงเหนือ
3:1. คะแนน. 12:25,25:11,25:20,25:7. เวลา 1 ชม. 23 นา ที

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน. 14 ปีครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ประจำวันที่ 23 ม.ค.2559 คู่ที่ 9ประเภททีมชาย รอบแรก สาย Aระหว่าง รร. รร วังจันทร์วิทยา จ ระยอง (เสื้อน้ำเงิน ชนะ รร มัธยมตากสินระยอง จ ระยอง (เสื้อสีม่วง)ด้วยสเกอร์3:125:20,23:25,25:16,25:12 ใช้เวลา 1:22นาที

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน. 14 ปีครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ประจำวันที่ 23 ม.ค.2559 คู่ที่ 9ประเภททีมชาย รอบแรก สาย Bระหว่าง รร. รร ท่าข้ามวิทยาคม จ ชลบุรี (เสื้อชมพู ชนะ รร ทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ ปทุมธานี (เสื้อสีดำ)ด้วยสเกอร์3: 0 25:12,25: 22,25:8ใช้เวลา 51นาที

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน. 14 ปีครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ประจำวันที่ 23 ม.ค.2559 คู่ที่ 12ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย D ระหว่าง รร.วังจันทร์วิทยา จ ระยอง (เสื้อสีน้ำเงิน ชนะ รร สิริราชอนุสรณ์ จ สระแก้ว (เสื้อน้ำเงิน)ด้วยสเกอร์3: 1 25:10 ,27:25,22:25,25:17,25:10ใช้เวลา 1:20นาที

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วันที่ 24 มกราคม 2559
คู่ที่ 14 ทีมหญิง รอบสอง สาย E ระหว่าง รร.บ้านหมี่วิทยา จ ลพบุรี (เสื้อสีชมพู ชนะ รร บ้านชุมแสง จ ระยอง (เสื้อแดง )ด้วยสเกอร์3: 0 25:15,25:8 25:2ใช้เวลา 47นาที
คู่ที่ 15 ทีมหหญิง รอบสอง สาย E ระหว่าง รร.วัดคลองกลางสาม จ ปทุมธานี (เสื้อสีแดง ชนะ รร วัดวิสุทธาวาส จ ชลบุรี เสื้อสีส้ม)ด้วยสเกอร์3: 0 (25:8 , 25:9,25:2) ใช้เวลา 57นาที
คู่ที่ 16ทีมหญิง รอบสอง สาย F ระหว่าง รร.บ้านแปลงไผ่ – ขุนคลัง จ ฉะเชิงเทรา (เสื้อสีชมพู ชนะ รร สิริราชอนุสรณ์ จ สระแก้ว (เสื้อน้ำเงิน)ด้วยสเกอร์3: 0 25:13,25:18 ,25:14 ใช้เวลา 59 นาที
คู่ที่ 13ทีมชาย รอบแรก สาย A ระหว่าง รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม จ สระแก้ว (เสื้อสีดำ ชนะ รร วังจันทร์วิทยา จ ระยอง (เสื้อน้ำเงิน)ด้วยสเกอร์3: 1 18:25,25:8,25:18 ,25:11ใช้เวลา 1:21นาที
คู่ที่ 17ทีมหญิง รอบสอง สาย F ระหว่าง รร.ว้งจันทร์วิทยา จมระยอง (เสื้อสีน้ำเงินชนะ รร บ้านค่าย จ ระยอง (เสื้อน้ำเงินชมพู)ด้วยสเกอร์3:0 25:13,25:13 ,25:12ใช้เวลา 59นาที

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน. 14 ปีครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ประจำวันที่ 25 ม.ค.2559 คู่ที่ 19 ประเภททีมชาย รอบแรก สาย B ระหว่าง รร ท่าข้ามวิทยาคม จ ชลบุรี (เสื้อสีฟ้า ชนะ รร ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จ ชลบุรี (เสื้อสีม่วง )ด้วยสเกอร์3: 0 25:12, 25:12,25:14 ใช้เวลา 50 นาที

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน. 14 ปีครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ประจำวันที่ 25 ม.ค.2559 คู่ที่ 20 ประเภททีมหหญิง รอบสอง สาย F ระหว่าง รร แปลงไผ่ -ขุนคลัง จ ฉะเชิงเฉรา (เสื้อสีน้ำเงิน ชนะ รร วังจันทร์วิทยา จ ระยอง ( เสื้อสีน้ำเงิน)ด้วยสเกอร์3: 2 24:26,18:25,25:18,25:15 ,17:15 ใช้ เวลา 1:36 นาที

คู่ที่ 22 ประเภททีมหญิง รอบสองสาย E ระหว่าง รร.บ้านหมี่ วิทยา จ ลพบุรี (เสื้อสีน้ำเงิน ชนะ รร วัดคลองกลางสาม (เสื้อฟ้)ด้วยสเกอร์3: ,25:20,25:12,24:26,25:21 ใช้เวลา 1:30นาที

คู่ที่ 23 ประเภททีมหญิง รอบสอง สาย E ระหว่าง รร.บ้านชุมแสง จ ระยอง (เสื้อสีแดง ชนะ รร วัดวิสุทธาวาส ชลบุรี (เสื้อสี ส้ม )ด้วยสเกอร์3:0 25:9,25:16,27:25ใช้เวลา 57 นาทีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน. 14 ปีครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ประจำวันที่ 25 ม.ค.2559 คู่ที่ 19 ประเภททีมชาย รอบแรก สาย B ระหว่าง รร ท่าข้ามวิทยาคม จ ชลบุรี (เสื้อสีฟ้า ชนะ รร ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จ ชลบุรี (เสื้อสีม่วง )ด้วยสเกอร์3: 0 25:12, 25:12,25:14 ใช้เวลา 50 นาที

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน. 14 ปีครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ประจำวันที่ 25 ม.ค.2559 คู่ที่ 20 ประเภททีมหหญิง รอบสอง สาย F ระหว่าง รร แปลงไผ่ -ขุนคลัง จ ฉะเชิงเฉรา (เสื้อสีน้ำเงิน ชนะ รร วังจันทร์วิทยา จ ระยอง ( เสื้อสีน้ำเงิน)ด้วยสเกอร์3: 2 24:26,18:25,25:18,25:15 ,17:15 ใช้ เวลา 1:36 นาที

คู่ที่ 22 ประเภททีมหญิง รอบสองสาย E ระหว่าง รร.บ้านหมี่ วิทยา จ ลพบุรี (เสื้อสีน้ำเงิน ชนะ รร วัดคลองกลางสาม (เสื้อฟ้)ด้วยสเกอร์3: ,25:20,25:12,24:26,25:21 ใช้เวลา 1:30นาที

คู่ที่ 23 ประเภททีมหญิง รอบสอง สาย E ระหว่าง รร.บ้านชุมแสง จ ระยอง (เสื้อสีแดง ชนะ รร วัดวิสุทธาวาส ชลบุรี (เสื้อสี ส้ม )ด้วยสเกอร์3:0 25:9,25:16,27:25ใช้เวลา 57 นาที

สรุปผลการเเข่งขันแอร์เอเชีย ภาคภาคตะวันออก
ชาย
1.รร.ท่าข้ามวิทยาคม จ ชลบุรี
2.รร วังเย็นวิทยาคม จ สระแก้ว
3. รร ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว จ ชลบุรี
3. รร วังจันทร์วิทยา จ ระยอง
หญิง
1.รร.บ้านหมี่วิทยา จ ลพบุรี
2.รร วัดกลางคลองสาม จ ปทุมธานี
3.รร บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง จ ฉะเชิงเทรา
3. รร วังจันทร์วิทยา จ ระยอง

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 1 ทีมชายรอบแรกโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต(เขียว) ชนะ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา(ม่วง) 3:0(25:12,25:21,25:19)ใช้เวลา 58นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม – 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย รอบแรก. โรงเรียน เทศบาล5. จ. ยะลา(เสื้อน้ำเงิน)ชนะทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี(เสื้อสีส้ม) 3:0 เซต ด้วยคะแนน (25:20,25:20,25:15)ใช้เวลา 51 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม – 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย รอบแรก. โรงเรียนราชประชานุเคราะห42 จ.สตูล(เสื้อม่วง)ชนะทีม โรงเรียนบ้านไม่ฝาด จ.นราธิวาส(เสื้อสีเขียว) 3:0 เซต ด้วยคะแนน (25:10,25:9,25:15)ใช้เวลา 49 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 4ประเภททีมหญิง รอบแรก. สาย A ทีม ร.ร อบจ. สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา. (เสื้อสีเขียว) ชนะ ทีม ร.ร บ้านเหนือคลอง จ. สตูล (เสื้อสีเหลือง) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:6,25:11,25:11)ใช้เวลา45. นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 5 ประเภททีมหญิง รอบแรก. สาย B ทีม ร.ร กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช(เสื้อสีเขียว)ชนะ. ทีม ร.ร รือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาท (เสื้อสีแดง) ด้วยสกอร์ 3:1 เซต (25:20,25:23,19:25,25:22) ใช้เวลา 1ชั่วโมง 29 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 6ประเภททีมหญิง รอบแรก. สาย C ทีม ร.ร อนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาท (เสื้อสีชมพู)ชนะ ทีม ร.ร บ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช(เสื้อสีเหลือง) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (23:25,25:15,25:11,25:23)ใช้เวลา 1ชั่วโมง 28 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 6ประเภททีมหญิง รอบแรก. สาย C ทีม ร.ร อนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาท (เสื้อสีชมพู)ชนะ ทีม ร.ร บ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช(เสื้อสีเหลือง) ด้วยสกอร์ 3:1 เซต (23:25,25:15,25:11,25:23)ใช้เวลา 1ชั่วโมง 28 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 7 ประเภททีมหญิง รอบแรก. สาย D ทีม ร.ร เทศบาลบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต (เสื้อสีชมพู) ชนะ ทีม ร.ร พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล (เสื้อสีฟ้า) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:5,25:11,25:16)

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ระหว่างวันที่31มกราคม 6กุมภาพันธ์ 2559 ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
คู่ที่ 8 ประเภททีมหญิง รอบแรก. สาย D ทีม ร.ร วังวิเศษ จ.ตรัง (เสื้อสีขาว) ชนะ ทีม ร.ร ราชประชานุเคราะห์ 43 จ.สงขลา (เสื้อสีน้ำเงิน) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:6,25:16,25:19) ใช้เวลา 50 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 9ประเภททีมหญิง รอบแรก. สาย D ทีม ร.ร วังวิเศษ จ.ตรัง (เสื้อสีขาว) ชนะ ทีม ร.ร ราชประชานุเคราะห์ 43 จ.สงขลา (เสื้อสีน้ำเงิน) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:6,25:16,25:19) ใช้เวลา 50 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 9ประเภททีมชาย รอบแรก. สาย D ทีม ร.ร หาดใหญ่วิทยาลัย (เสื้อสีน้ำเงิน) ชนะ ทีมร.ร.ศรียาภัย จ.ชุมพร (เสื้อสีเหบือง) ด้วยสกอร์ 3:2 เซต (25:21,25:20,23:25,21:25,15:7) ใช้เวลา 1ชั่วโมง 56 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 10 ประเภททีมชาย รอบแรก. สาย B ทีม ร.ร กีฬาเทศบาลนครสุราษฎ์ธานี จ.สุราษฎ์ธานี (เสื้อสีส้ม) ชนะ ทีม ร.ร ตะโหมด จ.พัทลุง (เสื้อสีส้มเหลือง) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:19,25:23,25:13) ใช้เวลา 57. นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 11 ประเภททีมชาย รอบแรก. สาย A ทีม ร.ร เทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต (เสื้อสีส้ม)ชนะ ทีม ร.ร บ้านน้ำเค็มใต้ จ.สตูล (เสื้อสีชมพู) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:5,25:15,25:7) ใช้เวลา 44 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 12 ประเภททีมชาย รอบแรก. สาย C ทีม ร.ร ราชประชานุเคาระห์42 จ.สตูล (เสื้อสีม่วง)ชนะ ทีม ร.ร ปากพะยูนพิทยาคม จ.ตรัง (เสื้อสีฟ้า) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:12,25:12,25:11) ใช้เวลา 45นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 13 ประเภททีม หญิง รอบแรก. สาย C ทีม ร.ร อนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาท (เสื้อสีเขียว) ชนะ ทีม ร.ร บ้านวังปริง จ สตูล ( เสื้อสีส้ม) ด้วยสกอร์ 3:1.เซต (24:26,25:9,25:9,25:18)ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 0.5. นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 18 ประเภททีม ชาย รอบแรก. สาย A ทีม ร.ร รัตภูมิวิทยา จ.สงขลา (เสื้อสีม่วง) ชนะ ทีม ร.ร บ้านน้ำเค็มใต้ จ.สตูล ( เสื้อสีชมพู) ด้วยสกอร์ 3:1.เซต (24:5,25:5,25:8)ใช้เวลา 43 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 19 ประเภททีม ชาย รอบแรก. สาย B ทีม ร.ร เทศบาล 5 จ.ยะลา (เสื้อสีน้ำเงิน)ชนะ ทีม ร.ร ตะโหมด จ .พัทลุง (เสื้อสีส้ม) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:13,25:15,25:9) ใช้เวลา 37 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 20 ประเภททีม ชาย รอบแรก. สาย C ทีม ร.ร บ้านไม้ฝาด จ.นราธิวาท (เสื้อสีเขียวดำ) ชนะ ทีม ร.ร ปากพะยูนพิทยาคาร จ.พัทลุง (เสื้อสีเขียวขาว) ด้วยสกอร์ 3:1 เซต (25:16,25:14,21:25,26:24) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 21 ประเภททีม หญิง รอบแรก. สาย A ทีม ร.ร. สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร (เสื้อสีแดง) ชนะ ทีม ร.ร บ้านเหนือคลอง. จ.สตูล (เสื้อสีเหลือง) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:14,25,10,25:14)ใช้เวลา 46 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 22 ประเภททีม หญิง รอบแรก. สาย C ทีม ร.ร.ศรียาภัย จ.ชุมพร (เสื้อสีเหลือง) แพ้ ทีม ร.ร รือเสาะขนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส(เสื้อสีแดง) ด้วยสกอร์ 0:3เซต (18:25,23:25,25:27)ใช้เวลา 67 นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 23 ประเภททีม หญิง รอบแรก. สาย C. ทีม ร.ร บ้านขอนหาด จ .นครศรีธรรมราช (เสื้อสีเหลือง)ชนะ ทีม ร.ร บ้านวังปริง. จ. สตูล (เสื้อสีส้ม) ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:20,25:15,25:20) ใช้เวลา 55. นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 26 ประเภททีม ชาย รอบสอง สาย E ทีม. ร.ร เทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต ชนะ ทีม ร.ร บ้านไม้ฝาด จ. นราธิวาท ด้วยสกอร์ 3:0. เซต (25:11,25:5,25:9) ใช้เวลา 44 นาที
คู่ที่ 27 ประเภททีม ชาย รอบสอง สาย E ทีม ร.ร รัตนภูมิวิทยา จ.สงขลา ชนะ. ทีม ร.ร ราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:20,25:6,25:15)ใช้เวลา 58 นาที
คู่ที่ 28 ประเภททีม ชาย รอบสอง สาย F ทีม ร.ร ศรียาภัย จ. ชุมพร ชนะ ทีม ร.ร เทศบาล 5. จ. ยะลา ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (27:25,25:22,25:21) ใช้เวลา 59.นาที
คู่ที่ 29 ประเภททีม ชาย รอบสอง สาย F ทีม ร.ร หาดใหญ่วิทยาลัย จ. สงขลา ชนะ ทีม ร.ร กีฬาเทศบาลนครสุราษฎ์ธานี จ.สุราษฎ์ธานี ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:13,25:11,25:18) ใช้เวลา 58 นาที
คู่ที่ 30 ประเภททีมหญิง รอบสอง สายE ร.ร.บ้านขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช ชนะ ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ด้วยสกอร์ 3:1เซต (25:21,25:16,20:25,25:23) ใช้เวลา 75นาที

ผลการแข่งขันวอลเลน์บอลยุวชน”แอร์เอเชีย”อายุไม่เกิน14ปี ประจำปี2558 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จ.สตูล
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
คู่ที่ 34 ประเภททีม ชาย รอบสอง สาย E.ทีม ร.ร เทศบาลปลูกปัญญา จ. ภูเก็ต ชนะ ทีม ร.ร ราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:14,25:14,25:10) ใช้เวลา 51 นาที
คู่ที่35 ประเภททีม ชาย รอบสอง สาย F ทีม ร.ร หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ชนะ ทีม ร.ร เทศบาล 5. จ.ยะลา ด้วยสกอร์ 3:2 เซต (20:25,20:25,25:14,26:24,15:13) ใช้เวลา. 1 ชั่วโมง 48 นาที
คู่ที่ 36 ประเภททีม ชาย รอบสอง F ทีม ร.ร ศรียาภัย จ.ชุมพร ชนะ ทีม ร.ร กีฬาเทศบาลนครสุราษฎ์ธานี. จ.สุราษฎ์ธานีด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:8,25:12,25:15) ใช้เวลา 46 นาที
คู่ที่ 37 ประเภททีม หญิง รอบสอง E ทีม ร.ร อนุบาลรือเสาะ. จ นราธิวาท ชนะ ทีม ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ด้วยสกอร์ 3:0 เซต (25:17,25:13,25:20)ใช้เวลา 45 นาที

About TVA volley

Check Also

นักตบชายยู20เข้าร่วมทดสอบฝีมือก่อนคัดตัวลุยชิงแชมป์เอเชีย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เรียกนักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีที่ผ่านการพิจารณารอบแรกจำนวน 26 คน เข้าทดสอบความสามารถ ณ อาคารทดสอบสมรรถภาพ 1 สนามจันทรุเบกษากองทัพอากาศ ดอนเมืองโดยมี …