Friday , February 28 2020
Home / ข่าวสาร / Est-Cola ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินชายแดนใต้

Est-Cola ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินชายแดนใต้

S_5969298477280
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนใต้ ที่บริษัท ไทยเบฟเรจ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งขึ้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ได้เล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลกันมากขึ้น และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมถ์ เป็นสถานที่อบรม การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรทางกีฬาวอลเลย์บอลทั้งในส่วนผู้ฝึกสอนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทีมกีฬาวอลเลย์บอล และผู้ตัดสินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันในทุกระดับรุ่นอายุในโอกาสต่อไป

การอบรมผู้ฝึกสอนกำหนดไว้ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยจะมีครูพลศึกษาที่สอนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เรียนทางด้านกีฬา รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐๐ คน ส่วนการอบรมผู้ตัดสินจะมี ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่ละรุ่นจะมีผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ คน สำหรับวิทยากรสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้จัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ระดับนานาชาติ ไปทำหน้าที่ โดยบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมด สมาคมฯ หวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับเด็กเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับรุ่นอายุต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ซึ่งบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด จะสนับสนุนให้สมาคมฯ จัดแข่งขันในโอกาสต่อไป รวมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศด้วย สมาคมฯ คาดหวังว่าในอนาคตนักกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดและประเทศชาติต่อไป

About JACK

Check Also

สมาคมฯ เปิดรับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดทำการรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลในประเภททีมชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่ 13  ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2563 ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน คุณสมบัตินักกีฬาที่จะเข้าร่วมคัดเลือกจะต้องเป็นเพศชาย …