Friday , July 10 2020
Home / ข่าวสาร / รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

 

รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

โดยจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาในวันที่ 28 เมษายน 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 1. นายชินาธิป แปงแก้ว
 2. นายพสิษฐ์ สุแก้ว
 3. นายพลพล มาเอียม
 4. นายอับราฮัม แอนโคมาห์
 5. นายสุทธิพงษ์ ดรหลักคำ
 6. นายภานุวัฒน์ ฉ่ำสูงเนิน
 7. นายธีรภัทร์ โยธาจันทร์
 8. นายจักรี อุดมประเสริฐ
 9. นายชยุตม์ คงเรือง
 10. นายกิตติชัย สังเมียน
 11. นายพงศกร ทองคำ
 12. นายจตุพล ฏจมยูร
 13. นายณรงฤทธิ์ จันทสิงห์
 14. นายนัฐวุฒิ แดงมณี
 15. นายเดชวัฒน์ แจ้งสว่าง
 16. นายพุฒิพงศ์ องอาจ
 17. นายคงกะพัน ทองขาว
 18. นายคมศร ภาษี
 19. นายเอกลักษณ์ เทพโส
 20. นายฉัตรมงคล เมืองกลาง
 21. นายสมัชญ์ พฤกษ์วังขาว
 22. นายศุภกร เจนไธสง
 23. นายสุระเดช คำหอม
 24. นายอภิวิชญ์ พิมพ์บุญญามาศ
 25. นายกฤษฎา หงษ์เวียงจันทร์
 26. นายธนัสถ์ บำรุงภักดี
 27. นายอุกฤษฎ์ อุปกิจ
 28. นายไชยภัทร จิตต์ณรงค์

 

About TVA volley

Check Also

สมาคมวอลเลย์เรียกสาวไทยลงซ้อมร่วมกันครั้งแรก

วันที่ 9 มิ.ย. เวลา 16.00 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สำหรับนักกีฬาที่ร่วมฝึกซ้อมมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คนประกอบไปด้วย ณัฐณิชา ใจแสน, ฑิชาญา …