Friday , July 10 2020
Home / ข่าวสาร / รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

โดยจะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาในวันที่ 28 เมษายน 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักกีฬาผู้ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี

 1. นายอัษฎาวุธ เมืองมาละ
 2. นายธนทัต ทวีรัตน์
 3. นายเกริกพงษ์ เพ็ญสุข
 4. นายธูปดิษฐ์ พระพุทธ
 5. นายภูริโชคิ แก้วโรจน์
 6. นายปรมินทร์ แก้วงาม
 7. นายยุทธกาญจน์ บุญรัตน์
 8. นายอัศนพรรณ จันทจร
 9. นายสรนันต์ น่วมพารา
 10. นายพีระภัทร พรมจารย์
 11. นายชาญชัย จงฟุ้งกลาง
 12. นายสุทธิพงศ์ หาญสุโพธิ์
 13. นายณัฐพงศ์ แคะนาค
 14. นายธนาธิป โตสกุล
 15. นายชัยวัฒน์ ถุงคำ
 16. นายรุ่งนิรัน แสงศรี
 17. นายดนุพัฒน์ จันทวงษ์
 18. นายพิชิต มุ่งหมาย
 19. นายพชรพล พวงบุบผา
 20. นายวัชเรศ ตาดี
 21. นายชนาธิป ชำนาญป่า
 22. นายคมสัน พูลสังข์
 23. นายศิริศักดิ์ หยวกจังหรีด
 24. นายทวีศักดิ์ หอมหวล
 25. นายธีรพล จันทระเสนา
 26. นายอนุรักษ์ พันธุ์รัมย์
 27. นายกันตภณ พวงพิลา
 28. นายพิพัฒน์ จันทร์สุขศรี
 29. นายนันทวัฒน์ จั่วสันเทียะ
 30. นายจักรวรรดิ์ สะออนรัมย์

 

About TVA volley

Check Also

สมาคมวอลเลย์เรียกสาวไทยลงซ้อมร่วมกันครั้งแรก

วันที่ 9 มิ.ย. เวลา 16.00 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สำหรับนักกีฬาที่ร่วมฝึกซ้อมมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คนประกอบไปด้วย ณัฐณิชา ใจแสน, ฑิชาญา …