Sunday , July 12 2020
Home / ข่าวสาร / โรงพยาบาลปิยะเวทสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ

โรงพยาบาลปิยะเวทสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรสสุคนธ์ ชั้น16 โรงพยาบาลปิยะเวท มีงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชาย-หญิง ทั้งประเภทในร่มและชายหาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาให้แข็งแรงสมบูรณ์

ในงานมี แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน), นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน), นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และนายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม อุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เนื่องจากสุขภาพร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ของนักกีฬานับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อกิจกรรมการแข่งขัน รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน โรงพยาบาลปิยะเวทจึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนการตรวจเช็คสุขภาพ การรักษาพยาบาล และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชาย-หญิง ทั้งประเภทในร่มและชายหาด รวมถึงสนับสนุนบุคลากรและบริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และรถพยาบาลในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ตกลงที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโรงพยาบาลปิยะเวท ซึ่งมีลักษณะของการประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้สนับสนุน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

About Ch...aa

Check Also

สมาคมวอลเลย์ประชุมใหญ่สามัญ แจงแผนงานหลังผ่อนปรนระยะที่ 4

วันที่ 11 มิ.ย. เวลา 10.30 น. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ …