Saturday , February 22 2020
Home / กิจกรรม / สมาคมฯ ต้อนรับนักกีฬาโครงการ ‘สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ’

สมาคมฯ ต้อนรับนักกีฬาโครงการ ‘สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ’

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ห้องประชุม อาคาร 200 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ต้อนรับนักกีฬารุ่นเยาวชนทีมหญิงที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ” รุ่นที่ 2 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการอย่าง จ.อ.นัฐพงศ์ เกษาพันธ์ และ นายเอกรัตน์ พรมขลิบนิล ร่วมพูดคุย

โดยนักกีฬารุ่นที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน จาก 4 โรงเรียนประกอบไปด้วย โรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น, โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส จ.สุพรรรบุรี และ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ซึ่งในรุ่นแรกมีจำนวน 17 คน

โครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ” จะเรียกนักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับยุวชน-เยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่อาคาร 200 เตียง โดยจะเริ่มตั้งแต่การฝึกทักษะพื้นฐานที่ถูกต้อง, การฝึกสมรรถภาพทางกาย, ระเบียบวินัย และ จิตวิทยา ซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลจะบันทึกประวัติ และ ข้อมูลต่างๆของนักกีฬา เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพและพัฒนาการ

สำหรับระยะเวลาในการเก็บตัว แต่ละรุ่นจะเก็บตัวเป็นเวลา 15 วัน และจะผลัดเปลี่ยนนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดช่วงเดือนมกราคม 2562

รายชื่อนักกีฬา ประกอบด้วย

1 เด็กหญิงสิริวัลย์ ดีแก้ว โรงเรียนบางแคเหนือ
2 เด็กหญิงปณิตา พราหมณ์ชื่น โรงเรียนบางแคเหนือ
3 เด็กหญิงอำภา โกติรัมย์ โรงเรียนบางแคเหนือ
4 เด็กหญิงอภิชญานันท์ ต่อศรี โรงเรียนหนองเรือวิทยา
5 เด็กหญิงเอมอร พิมพ์คด โรงเรียนหนองเรือวิทยา
6 เด็กหญิงปนัดดา เทรักษี โรงเรียนหนองเรือวิทยา
7 เด็กหญิงเบญจมภรณ์ สิงห์จัตุรัส โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
8 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
9 เด็กหญิงรวันดา อินทุสุต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
10 เด็กหญิงอริสรา สนไชยสง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
11 เด็กหญิงดลพร สินโพธิ์ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
12 เด็กหญิงณัฐสุมล มาเอม โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
13 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลมะศรี โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
14 เด็กหญิงสุชานันท์ แน่นอุดร โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
15 นางสาวเกวลิน เชื้อเมืองพาน โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

About JACK

Check Also

สมาคมลูกยางเผยรายชื่อนักตบชายยู 20 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

หลังจากเปิดรับสมัครนักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน ที่เมืองเอสฟาฮาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากใบสมัครจำนวน 26 คนดังนี้   …