Friday , September 25 2020
Home / Tag Archives: ยุวชน 14 ปี

Tag Archives: ยุวชน 14 ปี

สรุปผลวอลเลย์บอลยุวชน 14 ปี ภาคเหนือ : รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (ปีที่ 28) รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 ……………………………………………….. คู่ที่ 1 ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3 ระหว่าง ทีม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ พบกับ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก สรุปผลการแข่งขัน โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ 3:0 เซต (25:21,25:21,25:23) รวมเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที ……………………………………………….. คู่ที่ 2 ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3 ระหว่างทีม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ …

Read More »

สรุปผลวอลเลย์บอลยุวชน 14 ปี ภาคนครหลวง : รอบชิงชนะเลิศ

วอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6(สีแดง) ชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ(สีดำ) 3:0(25:4,25:14,25:4) ใช้เวลา41นาที ชิงชนะเลิศทีมชาย โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ (กรมท่า-เหลือง) ชนะ โรงเรียนประชาบำรุง กรุงเทพ(น้ำเงิน) 3:0(25:21,25:10,25: 12) ใช้เวลา 59 นาที รางวัลบุคคล นักกีฬายอดเยี่ยม ประเภททีมหญิง ดลพร สินโพธิ์ – โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ประเภททีมชาย ณภัทร นาคประทุม …

Read More »

สรุปผลวอลเลย์บอลยุวชน 14 ปี ภาคนครหลวง : วันที่ห้า

วอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง เป็นการแข่งขันในวันที่ห้า การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เป็นการแข่งขันในวันห้า ทีมชาย รอบแรก 1.โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนทบุรี 6 3:2 (30:32,25:21,25:22,19:25,16:14 )เวลา 1 ชั่วโมง 41 นาที 2.โรงเรียนประชาบำรุงกรุงเทพฯ ชนะ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ 3:0(25:18,25:12,25:22)เวลา 51 นาที ทีมหญิง รอบแรก 3. โรงเรียนเทศบาล1 เยี่ยมเกษสุวรรณ จ.สมุทรปราการชนะโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง …

Read More »

สรุปผลวอลเลย์บอลยุวชน 14 ปี ภาคนครหลวง : วันที่สาม

วอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง เป็นการแข่งขันในวันที่สาม การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เป็นการแข่งขันในวันที่สาม ทีมชาย รอบแรก 1.โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ ชนะโรงเรียนมักกะสันพิทยา 3:0 (219,25:18,25:17)เวลา 55 นาที 2.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี. ชนะ โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพฯ 3:1(20:25,25:22,25:15,25:13) เวลา 1ชั่วโมง 27 นาที ทีมหญิง รอบแรก 3. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 ชนะโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง จ. สมุทรปราการ 3:0(25:5,25:11,25:3เวลา …

Read More »

สรุปผลวอลเลย์บอลยุวชน 14 ปี ภาคนครหลวง : วันที่สี่

วอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง เป็นการแข่งขันในวันที่สี่ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เป็นการแข่งขันในวันที่สี่ ทีมชาย รอบแรก 1.โรงเรียนกีฬานครนนทบุรี6 ชนะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 3:0 (30:28,34:32,25:13)เวลา 1 ชั่วโมง 23 นาที 2.โรงเรียนประชาบำรุงกรุงเทพฯ ชนะ โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพฯ 3:0(25: 10,25:17,25: 14)เวลา 54 นาที ทีมหญิง รอบแรก 3. โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ ชนะโรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง จ. สมุทรปราการ …

Read More »

สรุปผลวอลเลย์บอลยุวชน 14 ปี ภาคนครหลวง : วันที่สอง

วอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง เป็นการแข่งขันในวันที่สอง การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เป็นการแข่งขันในวันที่สอง รอบแรก ประเภททีมชาย 1.โรงเรียนมักกะสันพิทยาชนะโรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวัง นนทบุรี 3:0(26:24,25:16,25:18)เวลา 59 นาที 2.โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ ชนะ โรงเรียนประชาบำรุงกรุงเทพฯ 3:0(25:22,25:20,25:22) เวลา 1ชั่วโมง 7 นาที 3.โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 ชนะโรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพฯ 3:0(25:16,25:17,25:18) เวลา 53 นาที ทีมหญิง รอบแรก 4.โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 ชนะโรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) …

Read More »

สรุปผลวอลเลย์บอลยุวชน 14 ปี ภาคนครหลวง : วันแรก

วอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง เป็นการแข่งขันในวันแรก การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็นการแข่งขันในวันแรก รอบแรก ประเภททีมชาย โรงเรียนประชาบำรุง กรุงเทพมหาคร ชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  3:0(25:19,25:14,25:16)เวลา56 นาที โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ ชนะ โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร  3:0(25:10,25:18,25:18) เวลา 55นาที โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร 3:0(25:23,25:16,25:18) เวลา 59 …

Read More »