Friday , September 30 2022
Home / Tag Archives: ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล

Tag Archives: ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล

รายชื่อ 40 โค้ชผ่านคัดเลือกร่วมอบรมผู้ฝึกสอนลูกยางสู่อาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับอาชีพ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คนมีดังนี้  1.นายศรราม พิมพ์ใหม่ : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 2.นายอนุเชษฐ์ ดำด้วงโรม : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 3.นายวินชัย เชื้อประสาท : โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4.นายพยุงศักดิ์ ป้องแก้ว : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ 5.นายสุวัฒน์ จีรพันธ์ : โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 6.นายธีรยุทธ เหล่ชาย : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ 7.นายฤทธิ์ชัย บิดา : มหาวิทยาลัยรังสิต 8.นายทัตเทพ ฉายานนท์ : โรงเรียนณัฏฐเวศม์ สมุทรปราการ 9.นายอาทินันท์ ไพรแก่น : โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อบจ.ขอนแก่น 10.นายสุริยา ขันทะศรี : โรงเรียนหนองเรือวิทยา 11.นายชนาธิป จำปาเสน …

Read More »