Monday , February 6 2023
Home / Tag Archives: วอลเลย์บอลชาย อายุต่ำกว่า 20 ปี

Tag Archives: วอลเลย์บอลชาย อายุต่ำกว่า 20 ปี

ประกาศรายชื่อนักตบชายยู 20 ผ่านตัดตัวรอบสองเตรียมศึกเอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองจากการทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน 19 คน โดยมีรายชื่อดังนี้  ตัวรับอิสระ ภูติดล  ทากาบุตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ณราธร เมืองโคตร : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา บอลเร็ว ภาณุพงศ์ คำภูมี : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ธีระวัช งามพร้อม : โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี เตรียมศักดิ์ พรหมรี : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ภานุพงษ์ คำเวียง : โรงเรียนชุมแพศึกษา ชุติพงศ์ ม่วงเก่า : โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม บีหลัง พสิษฐ์ สุแก้ว : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สุทธิภัทร เสตา : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา หัวเสา สุวิทย์ …

Read More »