Friday , June 9 2023
Home / Tag Archives: วอลเลย์บอลเยาวชน PEA

Tag Archives: วอลเลย์บอลเยาวชน PEA

อัสสัมชัญ-นครนนท์ คว้าแชมป์ลูกยาง PEA 2565

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้  ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา 3-1 เซต 19-25, 25-23, 25-22, 26-24 ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 3-0 เซต 25-16, 25-15, 26-24 ประเภททีมชาย …

Read More »

ผลแข่งขันศึกลูกยางเยาวชน PEA 2565 รอบประเทศ : รอบรองชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันที่เจ็ด รอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้  ประเภททีมชาย โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 3-1 เซต 22-25, 25-14, 25-17, 25-16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น 3-2 เซต 18-25, 25-20, 25-21, 24-26, 15-5 ประเภททีมหญิง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา …

Read More »

ผลแข่งขันศึกลูกยางเยาวชน PEA 2565 รอบประเทศ : รอบก่อนรองชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันที่หก รอบก่อนรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้  ยิมเนเซียมสิริวัณวลี ประเภททีมชาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 3-0 เซต 25-19, 25-19, 25-16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3-1 เซต 27-25, 25-19, 18-25, 25-21 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร …

Read More »

ผลแข่งขันศึกลูกยางเยาวชน PEA 2565 รอบประเทศ : วันที่ 5

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันที่ห้า รอบสอง นัดสุดท้าย ผลการแข่งขันมีดังนี้  ประเภททีมชาย กลุ่ม อี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 3-1 เซต 25-17, 25-21, 28-30, 25-23 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 3-1 เซต 14-25, 32-30, 25-17, 26-24 …

Read More »

ผลแข่งขันศึกลูกยางเยาวชน PEA 2565 รอบประเทศ : วันที่ 4

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันที่สี่ รอบสอง นัดแรก ผลการแข่งขันมีดังนี้  ประเภททีมชาย กลุ่ม อี โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 3-0 เซต 25-22, 25-21, 25-17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา 3-2 เซต 20-25, 23-25, 25-23, 25-22, 15-13 …

Read More »

ผลแข่งขันศึกลูกยางเยาวชน PEA 2565 รอบประเทศ : วันที่ 3

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันที่สาม ผลการแข่งขันมีดังนี้  ยิมเนเซียมสิริวัณวลี ประเภททีมชาย สาย เอ โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชนะ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี 3-0 เซต 25-20, 25-21, 25-16 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 3-2 เซต 25-18, 18-25, 19-25, 25-20, 15-12 สาย …

Read More »

ผลแข่งขันศึกลูกยางเยาวชน PEA 2565 รอบประเทศ : วันที่ 1

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันแรก ผลการแข่งขันมีดังนี้  ประเภททีมหญิง สาย เอ. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 3-1 เซต 17-25, 25-14, 25-18, 27-25  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชนะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี 3-2 เซต 25-10, 14-25, 18-25, 25-16, 15-11 สาย …

Read More »

เมืองพล-วัดสว่างคงคา คว้าแชมป์ PEA 2565 ภาคอีสานตอนบน

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม วันที่ 3 ตุลาคม เป็นเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย โรงเรียน​เมืองพลพิทยาคม​ จ.​ขอนแก่น​​ ชนะ​ โรงเรียน​วาปีปทุม​ จ.มหาสารคาม​​ 3-1 เซต 25-22, 23-25, 25-14, 25-22 ประเภททีมหญิง โรงเรียนเทศบาล​ 2​ วัดสว่าง​คงคา​ จ.กาฬสินธุ์​ ชนะ​ โรงเรียน​สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 3-0 เซต​​ 25-18, 25-17, 25-23 รอบชิงอันดับ 3 …

Read More »

กีฬาสุพรรณบุรี-พนิชยการอยุธยา คว้าแชมป์ PEA 2565 ภาคกลาง

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคกลาง ณ ยิมเนเซียมเทศบาลกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี วันที่ 16 กันยายน เป็นเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  ชนะ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี  จ.เพชรบุรี 3-0 เซต 25-19, 25-20, 35-33 ​ประเภททีมหญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ชนะ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี 3-0 เซต 25-20, 25-17, 25-14 รอบชิงอันดับ 3 ประเภททีมหญิง โรงเรียนเทศบาล3วัดไชนาวาส  จ.สุพรรณบุรี ชนะ …

Read More »

หนุ่มมัชฌิม-สาวสุโขทัย คว้าแชมป์ PEA 2565 ภาคเหนือ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ ยิมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย วันที่ 8 กันยายน เป็นเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ ชนะ โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 3-0 เซต 25​-17,​ 25-15,​ 25-17​ ประเภททีมหญิง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ชนะ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ 3-0 เซต 25​-10,​ 25-12,​ 25-17​ รอบชิงอันดับ 3 ประเภททีมหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย …

Read More »