Friday , June 9 2023
Home / Tag Archives: วอลเลย์บอล PEA

Tag Archives: วอลเลย์บอล PEA

ผลแข่งขันศึกลูกยางเยาวชน PEA 2565 รอบประเทศ : วันที่ 3

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวรี จ.ชัยภูมิ วัรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ยิมสิริวัณวลี จ.ชัยภูมิ เป็นการแข่งขันวันที่สาม ผลการแข่งขันมีดังนี้  ยิมเนเซียมสิริวัณวลี ประเภททีมชาย สาย เอ โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชนะ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี 3-0 เซต 25-20, 25-21, 25-16 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ 3-2 เซต 25-18, 18-25, 19-25, 25-20, 15-12 สาย …

Read More »

เมืองพล-วัดสว่างคงคา คว้าแชมป์ PEA 2565 ภาคอีสานตอนบน

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม วันที่ 3 ตุลาคม เป็นเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย โรงเรียน​เมืองพลพิทยาคม​ จ.​ขอนแก่น​​ ชนะ​ โรงเรียน​วาปีปทุม​ จ.มหาสารคาม​​ 3-1 เซต 25-22, 23-25, 25-14, 25-22 ประเภททีมหญิง โรงเรียนเทศบาล​ 2​ วัดสว่าง​คงคา​ จ.กาฬสินธุ์​ ชนะ​ โรงเรียน​สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม 3-0 เซต​​ 25-18, 25-17, 25-23 รอบชิงอันดับ 3 …

Read More »

หนุ่มเยี่ยมเกษสุวรรณ-สาวนครนนท์ คว้าแชมป์ PEA 2565 ภาคนครหลวง

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ณ ศุนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนนทบุรี จ.นนทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม เป็นเกมการแข่งขันรอบชนะชิงเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี 3-0 เซต 25-17, 26-24, 25-21 ประเภททีมหญิง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  จ.นนทบุรี 3-1 เซต 22-25, 25-19, 25-12, 25-17 …

Read More »

ผลแข่งขันวอลเลย์บอล PEA 2565 ภาคใต้ : รอบรองชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ ยิมสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 21 สิงหาคม เป็นเกมกาารแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส 3-0 เซต 26-24, 25-22, 25-23 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จ.กระบี่ 3-2 เซต 25-20, 19-25, 25-27, 25-22, 15-13 ประเภททีมหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่ …

Read More »

ผลแข่งขันวอลเลย์บอล PEA 2565 ภาคใต้ : รอบก่อนรองชนะเลิศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ ยิมสนามกีฬาจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นเกมกาารแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ชนะ โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล 3-1 เซต 23:25,25:21,25:15,25:21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ ชนะ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล จ.ชุมพร 3-0 เซต 25:19,25:21,25:15 โรงเรียนสุคีรินวิทยา จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนโพธิ์คีรีราษฏร์ศึกษา จ.ปัตตานี 3-1 เซต 25:14,25:21,23:25,25:21 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส ชนะ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จ.สงขลา 3-0 เซต …

Read More »

หนุ่มอัสสัมชัญ – สาวอ่างทอง คว้าแชมป์ลูกยาง PEA ประจำปี 2564

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ยิมสนามกีฬากลาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เกมในรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ 3-1 เซต 26-24, 23-25, 33-31, 35-33 ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 3-1 เซต 25-22, 17-25, 25-18, …

Read More »

เช็ค 4 ทีมชาย-หญิงลุ้นแชมป์ ศึกลูกยาง PEA 2564 รอบชิงประเทศ

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ยิมสนามกีฬากลาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เกมในรอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภททีมชาย โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ ชนะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 3-0 เซต 25-20, 25-22, 25-22 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 3-2 เซต 19-25, 25-25, 25-21, 25-16, 15-11 ประเภททีมหญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา …

Read More »

หนุ่มสาวเมืองนนท์ คว้าแชมป์ PEA 2564 ภาคนครหลวง

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง แข่งขันที่ ยิมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565  ก่อนการแข่งขัน PEA ได้จัดกิจกรรม ทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้อง โดยนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย นุศรา ต้อมคำ, สุพัตรา ไพโรจน์, ปิยะนุช แป้นน้อย และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ สอนทักษะวอลเลย์บอลให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม  สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้ ประเภททีมหญิง  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี ชนะ โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพมหานคร …

Read More »

หนุ่มกระบี่,สาวเอ็งเสียง คว้าแชมป์ PEA 2564 คัดภาคใต้

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้ แข่งขันที่ ศูนย์กีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จ.กระบี่  ก่อนการแข่งขัน PEA ได้จัดกิจกรรม ทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้อง โดยนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย นุศรา ต้อมคำ, วรรณา บัวแก้ว และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย นฤมล ขานอัน, รัตนากร สนวนรัมย์ และ กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ สอนทักษะวอลเลย์บอลให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้ ประเภททีมหญิง  โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา ชนะ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา 3-1 …

Read More »

ศึกลูกยางเยาวชน PEA 2564 พร้อมเปิดฉากเริ่มภาคอีสาน 28 พ.ย.

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA DIGITAL UTILITY ประกอบกับ PEA มองเห็นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่คนไทยสามารถแสดงศักยภาพในเวทีระดับโลก จึงได้สนับสนุนสมาคมกีฬาสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการ “หนึ่งกีฬา หนึ่งรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการพัฒนากีฬาไทยให้เกิดความยั่งยืน …

Read More »