Thursday , June 13 2024

ใบสมัครการแข่งขันต่างๆ

ปี 2567 / 2024
ปี 2566 / 2023

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี 2567 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2023 

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (ปีที่ 34) ประจำปี 2566 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (ปีที่ 39) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “อุตรดิตถ์ – ซีเล็ค”อายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย - หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
การแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค เยาวชน ชาย - หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “กำแพงเพชร – ซีเล็ค” ประชาชน ชาย - หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 

ปี 2565 / 2022

ระเบียบการ กำหนดการ เอกสารประกอบการสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ระเบียบการ กำหนดการ และลิงค์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจำปี 2565 
ระเบียบการ กำหนดการ และลิงค์รับสมัครเข้สร่วมการแข่งขัน “ยูโร่เค้กไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล  2022
ระเบียบการ และลิงค์รับสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด“ราชนาวี – ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
ระเบียบการ ใบสมัคร แผงรูป การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565
ระเบียบการ ใบสมัคร แผงรูป สมัครเข้าร่วมการเเข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 22 (ปีที่ 40) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 
ระเบียบการ ใบสมัคร แผงรูป ลิงค์ยืนยันการสมัคร เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน และประชาชน ข ชาย - หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
ระเบียบการ ลิงค์ยืนยันการสมัคร วอลเลย์บอลชายหาด เยาวชน "พิจิตร - ซีเล็ค" อายุต่ำกว่า 20 ปี ชาย -หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


ปี 2564 / 2021
กำหนดการ ระเบียบการ ใบสมัคร หนังสือเชิญ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 1 (ปีที่ 31) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
รับสมัครการเเข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เพชรบูรณ์ – ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 
กำหนดการ ระเบียบการ ใบสมัคร หนังสือเชิญ ลิงค์รับสมัครเข้าร่วมวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดการ ระเบียบการ ใบสมัคร หนังสือเชิญ ลิงค์รับสมัครเข้าร่วม การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
UPDATE !! ระเบียบการ ใบสมัคร แผงรูป ลิงค์ยืนยันการสมัคร เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน และประชาชน ข ชาย - หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 
ระเบียบการ และลิงค์ยืนยันการสมัครเข้าร่วมการเเข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “เพชรบูรณ์ – ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี  2564


ปี 2563 / 2020
กำหนกการ ระเบียบการ ใบสมัคร การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 21 (ปีที่ 39) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
กำหนดการ ระเบียบการ หนังสือเชิญ แข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (ปีที่ 30) ประจำปี 2563
กำหนดการ ระเบียบการ ลิ้งค์รับสมัครแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
กำหนดการ ระเบียบการ ใบสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (ปีที่ 31)     ประจําปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระเบียบการ ใบสมัคร หนังสือเชิญ เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (ปีที่ 36) ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักกีฬาอาชีพ/บุคลากรกีฬาอาชีพ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอาชีพ 
ระเบียบการเเข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอล “ซีเล็ค” เยาวชน ชาย - หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระเบียบการเเข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ข  ชาย - หญิง  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 


 ปี 2562/2019
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2019
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัครวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร แผงรูป “ซีเล็ค” เยาวชน และ ประชาชน ข. ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562
ระเบียบการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด ซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562
ระเบียบการ กำหนดการ ใบสมัคร แข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 1 (ปีที่ 29) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
.................................................................................................................................................................

ปี 2561/2018
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2018
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัครวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7 สี ระดับอุดมศึกษา 2561
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอลชายหาด กองทัพเรือ-ซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร แผงรูป “ซีเล็ค”ประชาชน ข. ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร แผงรูป “ซีเล็ค”เยาวชน ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2560/2017
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี แอร์เอเชีย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2560
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2017
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัครวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2560
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7 สี ระดับอุดมศึกษา 2560 
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร กำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน กฟภ (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2560
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร แผงรูป “ซีเล็คทูน่า”ประชาชน ข. ชาย – หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2560
ระเบียบการ ใบสมัคร แผงรูป ใบนำส่งรายชื่อ เยาวชนชาย-หญิง ซีเล็คทูน่า 2560
รับสมัครวอลเลย์บอลชายหาด “กองเรือยุทธการ – ซีเล็คทูน่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
รับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชาย – หญิง
รับสมัครนักกีฬาชายอายุไม่เกิน 23 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นทีมชาติชุด U-23
รับสมัครนักกีฬาชายอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นทีมชาติชุด U-19
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนของชาติ ปีที่ 2

ปี 2559/2016
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี แอร์เอเชีย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2559 
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2016
ระเบียบและใบสมัครการแข่งขัน แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษาประจำปี 2559
วอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจาปี 2559
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร แผงรูปวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (ปีที่ 32) ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร แผงรูป “ซีเล็คทูน่า”ประชาชน ข. ชาย - หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2559
ระเบียบการ ใบสมัคร แผงรูป ใบนำส่งรายชื่อ เยาวชนชาย-หญิง ซีเล็คทูน่า 2559
วอลเลย์บอลชายหาด “ราชนาวี – ซีเล็คทูน่า” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
หนังสือมอบอำนาจ ประธานสโมสร 59

ปี 2558/2015
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี แอร์เอเชีย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558 คลิกที่นี่
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2015 คลิกที่นี่
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็คทูน่า” ประชาชน ก หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2558
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า อายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558 คลิกที่นี่
ระเบียบและใบสมัครการแข่งขัน แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษาประจำปี 2558
ระเบียบและใบสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอล โครงการ OBEC Young beach volleyball  2015 Inspired by Thai PBS
ระเบียบการแข่งขัน,ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2558 คลิกที่นี่
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด กาฬสินธุ์-ซีเล็คทูน่า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558 คลิกที่นี่
ระเบียบการแข่งขัน วอลเลย์บอล “ซีเล็คทูน่า”ประชาชน ข. ชาย - หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร วอลเลย์บอล “ซีเล็คทูน่า” เยาวชน ชาย - หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
 

ปี 2557/2014
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนอายุไม่เกิน 14 ปี แอร์เอเชีย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2557 คลิกที่นี่
ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีช วอลเลย์บอล 2014 คลิกที่นี่ 
 ระเบียบการแข่งขัน ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า อายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่ 
ระเบียบการแข่งขัน,ใบสมัคร การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2557 คลิกที่นี่ 

 
Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.