Sunday , November 27 2022
Home / Featured / สมาคมลูกยางเผยรายชื่อนักตบชายยู 20 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมลูกยางเผยรายชื่อนักตบชายยู 20 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

หลังจากเปิดรับสมัครนักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า 20 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน ที่เมืองเอสฟาฮาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกจากใบสมัครจำนวน 26 คนดังนี้

 

1. นายคงกะพัน  ทองคำขาว    ส่วนสูง 185 น้ำหนัก 73 สังกัดที่เล่น จังหวัดสุพรรณบุรี/สโมสรวิสาขา    ตำแหน่งที่เล่น S (ตัวเซต)

2. นายนัฐพล  นันทะ    ส่วนสูง 180 น้ำหนัก 60 สังกัดที่เล่นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    ตำแหน่งที่เล่น S (ตัวเซต)

3. นายกิตติชัย  สังเมียน   ส่วนสูง 185 น้ำหนัก 70 สังกัดที่เล่นโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 เทศบาลนครนนทบุรี   ตำแหน่งที่เล่น S (ตัวเซต)

4. นายเอกภพ  นามวิจิตร    ส่วนสูง 180 น้ำหนัก 65 สังกัดที่เล่นโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ตำแหน่งที่เล่น S (ตัวเซต)

5. นายนันทวัฒน์ สุพรรณการ    ส่วนสูง 195 น้ำหนัก 100 สังกัดที่เล่นสโมสร ไดมอนด์ ฟู้ด วอลเลย์บอล คลับ ตำแหน่งที่เล่น S (ตัวเซต)

6. นายศิริชัย  บุญธรรม    ส่วนสูง 172 น้ำหนัก 63 สังกัดที่เล่นโรงเรียนอัสสัมชัญ    ตำแหน่งที่เล่น L (ตัวรับอิสระ)

7. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทสิงห์    ส่วนสูง 165 น้ำหนัก 66 สังกัดที่เล่นโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ตำแหน่งที่เล่น L (ตัวรับอิสระ)

8. นายอัษฎายุธ  สมนอก   ส่วนสูง 178 น้ำหนัก 65 สังกัดที่เล่นโรงเรียนชุมแพศึกษา    ตำแหน่งที่เล่น L (ตัวรับอิสระ)

9. นายสุภชัย  คำหอม    ส่วนสูง 163 น้ำหนัก 52 ผู้มีส่วนร่วมในการเล่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม    ตำแหน่งที่เล่น L (ตัวรับอิสระ)

10. นายธนัสถ์​  บำรุงภักดี    ส่วนสูง 191 น้ำหนัก 74 สังกัดที่เล่นโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    ตำแหน่งที่เล่น OS (หัวเสา)

11. นายฐาปกรณ์ คำแสง    ส่วนสูง 184 น้ำหนัก 78 สังกัดผู้เล่นโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ตำแหน่งที่เล่น OS (หัวเสา)

12. นายพงศ์ศิริ สว่างศรี  ส่วนสูง 188 น้ำหนัก 74 สังกัดที่เล่นสโมสรนครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี    ตำแหน่งที่เล่น OS (หัวเสา)

13. นายศุภกร  เจนไธสง    ส่วนสูง 190 น้ำหนัก 73 สังกัดที่เล่นโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม    ตำแหน่งที่เล่น OS (หัวเสา)

14. นายอับราฮัม  แอนโคมาห์   ส่วนสูง 185 น้ำหนัก 94 สังกัดที่เล่นสโมสร ไดมอนด์ ฟู้ด วอลเลย์บอล คลับ  ตำแหน่งที่เล่น OS (หัวเสา)

15. นายคมศร ภาษี   ส่วนสูง 190 น้ำหนัก 75 สังกัดที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม    ตำแหน่งที่เล่น OS (หัวเสา)

16. นายชยุตม์  คงเรือง    ส่วนสูง 193 น้ำหนัก 70 สังกัดที่เล่นโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 เทศบาลนครนนทบุรี    ตำแหน่งที่เล่น MB (บอลเร็ว)

17. นายสุรศักดิ์ เสนาวงษ์   ส่วนสูง 195 น้ำหนัก 85 สังกัดที่เล่นสโมสรไดมอนด์ ฟู้ด วอลเลย์บอล คลับ ตำแหน่งที่เล่น MB (บอลเร็ว)

18. นายเดชวัฒน์ แจ้งสว่าง    ส่วนสูง 193 น้ำหนัก 89 สังกัดที่เล่นโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่งที่เล่น MB (บอลเร็ว)

19. นายณัฐ​ภูมิ​  ฉิม​มุด​ฉา​   ส่วนสูง 188 น้ำหนัก 82 สังกัดที่โรงเรียน​นว​มิ​นท​ราชู​ทิศ​มัชฌิม​ ตำแหน่งที่เล่น MB (บอลเร็ว)

20. นายสุระเดช คำหอม    ส่วนสูง 186 น้ำหนัก 80 สังกัดที่เล่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  ตำแหน่งที่เล่น MB (บอลเร็ว)

21. นายอุกฤษฏ์  อุปกิจ   ส่วนสูง 188 สูงน้ำหนัก 82 สังกัดที่เล่นโรงเรียนท่าชัยวิทยา  ตำแหน่งที่เล่น MB (บอลเร็ว)

22. นายวัชรชัย  แปงจิตต์    ส่วนสูง 190 น้ำหนัก 74 สังกัดที่เล่นโรงเรียนมักกะสันพิทยา  ตำแหน่งที่เล่น MB (บอลเร็ว)

23. นายสุทธิพงษ์ ดรหลักคำ   ส่วนสูง 198 น้ำหนัก 78 สังกัดที่เล่นสโมสรไดมอนด์ ฟูุ้ด วอลเลย์บอล คลับ ตำแหน่งที่เล่น OP (บีหลัง)

24. นายพสิษฐ์ สุแก้ว   ส่วนสูง 192 น้ำหนัก 88 สังกัดที่เล่นสโมสรวอลเลย์บอลราชมงคลล้านนา พิษณุโลก , โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก    ตำแหน่งที่เล่น OP (บีหลัง)

25. นายธีรภัทร์  โยธาจันทร์  ส่วนสูง 194 น้ำหนัก 81 สังกัดที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งที่เล่น OP (บีหลัง)

26. นายจตุพล ดุจมยูร   ส่วนสูง 183 น้ำหนัก 65 สังกัดที่เล่นโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา    ตำแหน่งที่เล่น OP (บีหลัง)

นักกีฬาที่ลงทะเบียนมาและผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องมารายงานตัวเพื่อทดสอบทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 13.00 น. เพื่อทดสอบรอบ 2 ในด้านการปฎิบัติ ช่วงเวลา 13.00 น. ที่อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพ 1 สนามจันทรุเบกษากองทัพอากาศดอนเมือง 

สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพสมาคมกีฬาบอลจะแจ้งให้ทราบโดยจะต้องรายงานตัวและเก็บไว้ฝึกซ้อมในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่อาคารทดสอบสมรรถภาพ 1 สนามจันทรุเบกษากองทัพอากาศดอนเมือง

About Usxx

Check Also

ผลแข่งขันไทยลีก 2566 เลกแรก : ปลูกปัญญาคว้าชัยนัดแรก

การแข่งขัน “เอสโคล่า” วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ครั้งที่ 18 ฤดูกาล 2022-23 อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นเกมการแข่งขันนัดที่สอง ผลการแข่งขันมีดังนี้ …