Monday , May 27 2024

สมาคมลูกยางเผยรายชื่อนักตบชายยู 18 จำนวน 100 คน ผ่านคัดเลือกรอบแรก

หลังจากเปิดรับสมัครนักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่ 13  ระหว่างวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2563 ณ เมืองมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย คัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 122 ใบสมัคร โดยพิจารณาจาก ผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้เหลือจำนวน 100 คนดังนี้

1.นายกันต์ดนัย สดวกดี       ส่วนสูง    179
สังกัด   โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

2.นายพงศธร พิพัฒ              ส่วนสูง    177
สังกัด   โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

3.นายสุทธิราช  ธนานิตย์      ส่วนสูง    176
สังกัด   โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

4.นายณราธร เมืองโคตร      ส่วนสูง    168
สังกัด   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

5.นายชิษณุพงศ์ คะบุตร       ส่วนสูง    170
สังกัด   โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

6.นายกีรติ ไทรสังขปิระภา    ส่วนสูง    171
สังกัด   โรงเรียนด่านช้างวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

7.นายธวัชชัย ราชคม            ส่วนสูง    169
สังกัด   โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

8.นายพลกฤต สาชิต             ส่วนสูง    178
สังกัด   โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

9.นายณัฐพงษ์ ชาชำนาญ    ส่วนสูง    174
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

10.นายเอกวรกร พรหมเสน  ส่วนสูง    170
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

11.นายสุชาครีย์  ม่วงบึงพร้าว             ส่วนสูง    175
สังกัด   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

12.นา     สัณหวิชญ์ สมพันธ์ ส่วนสูง    173
สังกัด   โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ)

 

13.นา     ยศพัฒน์ เจนจบ     ส่วนสูง    177
สังกัด   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ตำแหน่งที่เล่น     L (ตัวรับอิสระ), S (ตัวเซต)

 

14.นายวรุตม์ คชสาร​ทอง​     ส่วนสูง    175
สังกัด   โรงเรียน​ด่านช้าง​วิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

15.นาย   จักรี ปราบเภท        ส่วนสูง    183
สังกัด   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

16.นาย   นวดนย์ นวนหงษ์   ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

17.นาย   ธีระวัช​  งามพร้อม  ส่วนสูง    186
สังกัด   โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

18.นาย   สาธิต​  ระโหฐาน    ส่วนสูง    190
สังกัด   โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

19.นาย   ธีระชัย ภารสุวรรณ์ ส่วนสูง    185
สังกัด   โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

20.นาย   ภานุพงศ์ คำภูมี      ส่วนสูง    193
สังกัด   โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

21.นาย   วรฤทธิ์ บางยิ้ม       ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

22.นาย   เตรียมศักดิ์ พรหมรี ส่วนสูง    187
สังกัด   โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

23.นาย   ปิยนันท์ ธุระทำ      ส่วนสูง    190
สังกัด   โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

24.นาย   จิตติพัฒน์ ผิวรัตน์  ส่วนสูง    190
สังกัด   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

25.นาย   ดิษรุจ  หอมดวง     ส่วนสูง    187
สังกัด   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

26.เด็กชาย            อิทธินนท์  มั่งมา     ส่วนสูง    187
สังกัด   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

27.นาย   การัณย์ สีหานนท์  ส่วนสูง    182
สังกัด   โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

28.นาย   ภานุพงษ์ คำเวียง  ส่วนสูง    191
สังกัด   โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

29.นาย   ชนุตย์ มะลิทอง      ส่วนสูง    190
สังกัด   โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

30.นาย   ยงยุทธ ศรราช        ส่วนสูง    187
สังกัด   โรงเรียนท่าชัยวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

31.นาย   ปิยะ ควบพิมาย     ส่วนสูง    188
สังกัด   โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

32.นาย   ธนากร เผือกสงค์   ส่วนสูง    188
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

33.นาย   ธนาวุฒิ ศรีวรรณแก้ว            ส่วนสูง    178
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

34.นาย   เบญจมินทร์ ใจดี    ส่วนสูง    184
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

35.นาย   พีรพล  ใจทน          ส่วนสูง    170
สังกัด   โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

36.นาย   นิธิวิทย์ ลิออนรัมย์ ส่วนสูง    175
สังกัด   โรงเรียนพุทไธสง
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

37.นาย   เจตนิพัทธ์ ปูรียะ     ส่วนสูง    192
สังกัด   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

38.นาย   ณัฐวัฒน์ รอดชมภู ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

39.เด็กชาย            ธนบดี พลเสนา      ส่วนสูง    185
สังกัด   โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

40.นาย   ปฐพี คำจันทน์       ส่วนสูง    186
สังกัด   โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

41.นาย   สิปปนนท์ เศรษฐ์วงศ์ชัย       ส่วนสูง    178
สังกัด   โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

42.นาย   จักรินทร์    จันทุมมา              ส่วนสูง    186
สังกัด   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

43.นาย   ชัยพร วิรุวรรณ       ส่วนสูง    184
สังกัด   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

44.นาย   สุวิทย์ อาบูบาก้า โซว์             ส่วนสูง    193
สังกัด   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว)

 

45.นาย   เกษม เกิดพงษ์       ส่วนสูง    190
สังกัด   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว), OS (หัวเสา)

 

46.นาย   ภูวดินทร์ จันทร์เขียว              ส่วนสูง    177
สังกัด   โรงเรียนประชาบำรุง
ตำแหน่งที่เล่น     MB (บอลเร็ว), S (ตัวเซต)

 

47.นาย   ณัฐพนธ์ เต็มราม   ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

48.นาย   วัชรินทร์​  พิทักษ์     ส่วนสูง    196
สังกัด   โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

49.นาย   ธนพล อ่อนวัน        ส่วนสูง    185
สังกัด   โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

50.นาย   พสิษฐ์  สุแก้ว         ส่วนสูง    192
สังกัด   โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

51.นาย   ศรายุทธ เดชพละ  ส่วนสูง    184
สังกัด   โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

52.นาย   สุทธิภัทร  เสตา      ส่วนสูง    186
สังกัด   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

53.นาย   ธนภัทร นาวารี       ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนด่านช้าง​วิทยา​
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

54.นาย   พงษ์พัฒน์ แสนสุข ส่วนสูง    174
สังกัด   โรงเรียนด่านช้างวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

55.นาย   จักรพันธ์ วิรุณภักดี ส่วนสูง    175
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

56.นาย   วงศกร​ ​อาจ​พันธุ์​     ส่วนสูง    177
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

57.นาย   เบญญามินทร์ ชีวาใหม่
ส่วนสูง 186         สังกัด      โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

58.เด็กชาย            ธีรเมธ ปัดทำ          ส่วนสูง    182
สังกัด   โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

59.นาย   อาทิตย์ หอมเทียน  ส่วนสูง    185
สังกัด   โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

60.นาย   สุทัศน์   เหมือยไธสงค์           ส่วนสูง    182
สังกัด   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     OP (บีหลัง)

 

61.นาย   ภูริ​  แสงทองล้วน   ส่วนสูง    183
สังกัด   โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

62.นาย   สัตตยา​  วะดีศิริศักดิ์             ส่วนสูง    188
สังกัด   โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

63.นาย   เทพพิรุณ แซนพิมาย             ส่วนสูง    181
สังกัด   โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

64.นาย   โชคอนันต์ ธรรมลุน ส่วนสูง    182
สังกัด   โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

65.นาย   สุรินทร์ธร อินทร์ยก ส่วนสูง    182
สังกัด   โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

66.นาย   ปรเมษฐ์ เชื้อสุวรรณ์              ส่วนสูง    172
สังกัด   โรงเรียนด่านช้างวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

67.นาย   ธนกร คัณฑักษ์      ส่วนสูง    190
สังกัด   โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

68.นาย   ชูศักดิ์ ภูมิอ่อน        ส่วนสูง    186
สังกัด   โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

69.นาย   อโณทัย วันนา        ส่วนสูง    183
สังกัด   โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

70.เด็กชาย            กิตติพงษ์ สังศักดิ์   ส่วนสูง    185
สังกัด   โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

71.นาย   วีระชัย  จักร์แพง    ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

72.นาย   จักรพันธ์ นาควิเศษ               ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

73.นาย   ภูวฤทธิ์ ทองไธสง   ส่วนสูง    184
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

74.นาย   ภูติดล ทากาบุตร   ส่วนสูง    178
สังกัด   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

75.นาย   ยศกร​ หมั่นเสมอ    ส่วนสูง    174
สังกัด   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

76.นาย   พีรพันธ์ เมืองนาง   ส่วนสูง    176
สังกัด   โรงเรียนเพ็ญพิยามคม
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

77.นาย   ภาณุพงศ์ อิ่มโสม   ส่วนสูง    175
สังกัด   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

78.นาย   วัชรพงษ์ เส้นตรง   ส่วนสูง    175
สังกัด   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

79.นาย   ไพฑูรย์   พละเดช  ส่วนสูง    186
สังกัด   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

80.นาย   นันทกร​ นาอุดม      ส่วนสูง    175
สังกัด   โรงเรียนสว่างอารมณ์​วิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา)

 

81.นาย   ตะวัน คงบุตร         ส่วนสูง    187
สังกัด   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา), OP (บีหลัง)

 

82.นาย   ณัธ​พงศ์​ บุญ​ช่วย​เจริญ​          ส่วนสูง    184.5
สังกัด   โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     OS (หัวเสา), OP (บีหลัง)

 

83.นาย   ณรงค์​  กำชุน          ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

 

84.นาย   ภาณุวัฒน์​  เวชเดช ส่วนสูง    184
สังกัด   โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

 

85.นาย   รัฐภูมิ ชุมพล           ส่วนสูง    183
สังกัด   โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

86.นาย   จักรี อุดมประเสริฐ ส่วนสูง    185
สังกัด   โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

87.นาย   วัชรกูล พิทย์พระ    ส่วนสูง    173
สังกัด   โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

88.นาย   นครินทร์  เสตา      ส่วนสูง    182
สังกัด   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

89.นาย   ปราโมทย์ ยศสันเทียะ           ส่วนสูง    180
สังกัด   โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

90.นาย   พงศ์พล  ไสสา        ส่วนสูง    182
สังกัด   โรงเรียนชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

91.นาย   ณัฐวุฒิ​ เซี่ยงฉี​        ส่วนสูง    167
สังกัด   โรงเรียนด่านช้าง​วิทยา​
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

92.นาย   เขิดชัย ฉิมพิภพ      ส่วนสูง    178
สังกัด   โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

93.นาย   เชิดชัย ฉิมพิภพ      ส่วนสูง    178
สังกัด   โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

94.นาย   รัชพล แสงษา         ส่วนสูง    176
สังกัด   โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

95.นาย   กมลภพ สอนสืบ     ส่วนสูง    173
สังกัด   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

96.นาย   บูรพา หารฟ้า         ส่วนสูง    179
สังกัด   โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

97.นาย   ศักรินทร์ บุตรด้วง  ส่วนสูง    174
สังกัด   โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

98.นาย   สรวิชญ์ ลีลา          ส่วนสูง    173
สังกัด   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

99.นาย   อภิชาติ   มณีขวัญ ส่วนสูง    174
สังกัด   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

100.นาย โอภาส ทองจิตร์      ส่วนสูง    176
สังกัด   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เล่น     S (ตัวเซต)

 

นักกีฬาที่ลงทะเบียนมาและผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องมารายงานตัวเพื่อทดสอบทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ 15 มีนาคม 2563  ก่อนเวลา 09:00 น. เพื่อทดสอบรอบ 2 ในด้านการปฎิบัติ ช่วงเวลา 09:00 – 16:00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพสมาคมกีฬาบอลจะแจ้งให้ทราบโดยจะต้องรายงานตัวและเก็บไว้ฝึกซ้อมในวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

About Usxx

Check Also

สมาคมลูกยางร่วมยินดีครบ 5 ปี วันสถาปนา ม.การกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 23 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี พ.อ.อ.นัฐพงษ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์ และ ชัชชุอร โมกศรี  …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.