Monday , June 5 2023
Home / ข่าวสาร / ทัพชายหาดไทยเดินทางลุยเวียดนามสู้ศึกซีเกมส์

ทัพชายหาดไทยเดินทางลุยเวียดนามสู้ศึกซีเกมส์

วันที่ 13 พ.ค. เวลา 07.45 น. ทีมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทย ทั้งประเภททีมชายและประเภททีมหญิง ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE 650 สู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

รายชื่อนักวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย ประกอบไปด้วย อส.ทพ. สุรินทร์ จงกลาง, จ่าเอก บัลลือ นาคประคอง, จ่าเอก พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ และ อส.ทพ. ปรวิทย์ เตาวะโต ผู้ฝึกสอน จ่าเอก สถาพร สว่างเรือง

ส่วนรายชื่อนักวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง ประกอบไปด้วย นางสาววรภัสสร รดารงค์, นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี, นางสาวธาราวดี นาราพรลภัส, นางสาววรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี ผู้ฝึกสอนได้แก่ พันจ่าอากาศเอก เพชรราช  พุฒซ้อน  

และผู้จัดการทีม ได้แก่ นาวาเอก ราชันย์ โกไศยกานนท์

ทีมชายหาดหญิงไทยคว้าเหรียญทองจากซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนทีมชายคว้าเหรียญเงินมาครอง

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดจะแข่งขันที่เมืองกวางนิญ แข่งขันระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 

About Usxx

Check Also

การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023

ระเบียบการแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023 สมัครแข่งขัน