Saturday , May 25 2024

สมาคมฯ เผย 30 รายชื่อนักตบหญิงยู 20 ผ่านคัดเลือกเตรียมชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คนจากใบสมัครจำนวน 82 ใบโดยมีรายชื่อดังนี้

ตัวรับอิสระ

ณัฐมน เหลืองวัฒนวิไล สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สูง 158

กัลยรัตน์ คำวงษ์ สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สูง 168

ธิดารัตน์ หมื่นพราน สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สูง 165

กนกวรรณ แสงอุทัย สังกัด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สูง 160

 

เซตเตอร์

ศศิประภา มณีวงษ์ สังกัด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สูง 176

อรกานต์ สิงห์ขันธุ์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สูง 172

ชลันธร ตงธิ สังกัด โรงเรียนเทพมงคลรังษี สูง 172

ธนวรรณ อรุณเมือง สังกัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สูง 172

พัชรา ใจรักษ์ สังกัด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สูง 164

 

หัวเสา

ดลพร สินโพธิ์ สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สูง 174

อัมพา สนสุรัตน์ สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สูง 173

ภิญญดา โต๊ะพ่อ สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สูง 173

ปนัดดา ไชยเพชร สังกัด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สูง 176

กันตพร เทพาลุน สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สูง 177

ศดานันท์ พันธ์โต สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สูง 172

สิริวัลย์ ดีแก้ว สังกัด โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สูง 177

ชญานิศ ชำนาญบึงแก สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สูง 173

 

บีหลัง

อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ สังกัด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สูง 180

เกวลิน เชื้อเมืองพาน สังกัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สูง 174

พาฝัน ลาวินิจ สังกัด โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สูง 175

วรัทยา กางโสภา สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สูง 179

พิมพ์ผกา เกิดผล สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สูง 173

 

บอลสั้น

สุชานันท์ แน่นอุดร สังกัด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สูง 180

นฤมล บุตรวงค์ สังกัด โรงเรียนสารภีพิทยาคม สูง 184

นันทิกานต์ ธัญญภู สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สูง 177

ศจิภานันต์ พันธ์สำอาง สังกัด โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สูง 185

กัญญาญัฐ ลีโพทอง สังกัด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สูง 178

กัญญาณัฐ พลมะศรี สังกัด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 สูง 175

กุลธิดา พลบำรุง สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สูง 180

วิชชุตา ปั้นมณี สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สูง 180

 

นักกีฬาที่มีรายชื่อทั้งหมดจะเข้ารายงานตัววันที่ 23 พฤษภาคม 2565

เวลา 13:00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัวทุกท่านตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ATK) ก่อนเข้าร่วมการคัดเลือกตัว

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ติดตามเข้าไปดูการคัดเลือกตัวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

 

About Ch...aa

Check Also

สาวไทยพ่ายเซอร์เบีย 3 เซต ศึกเนชั่นส์ ลีก 2024

การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2024 ณ สนามมารากานังซินโญ เมืองริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.00 …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.