Monday , June 5 2023
Home / Featured / ส.วอลเลย์เผย 18 นักตบเยาวชนหญิงผ่านตัดตัวเตรียมศึกยู 20 เอเชีย

ส.วอลเลย์เผย 18 นักตบเยาวชนหญิงผ่านตัดตัวเตรียมศึกยู 20 เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงที่ผ่านการตัดตัวจากจำนวน 30 คนเหลือเพียง 18 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ 

เซตเตอร์

ศศิประภา มณีวงษ์ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (176)

อรกานต์ สิงห์ขันธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (172)

ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (172)

หัวเสา 

ดลพร สินโพธิ์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (174)

อัมพา สนสุรัตน์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (173)

ภิญญดา โต๊ะพ่อ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (173)

ปนัดดา ไชยเพชร : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (176)

กันตพร เทพาลุน : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (177)

สิริวัลย์ ดีแก้ว : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (177)

บีหลัง 

อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (180)

เกวลิน เชื้อเมืองพาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (174)

บอลสั้น 

สุชานันท์ แน่นอุดร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (180)

นฤมล บุตรวงค์ : โรงเรียนสารภีพิทยาคม (184)

นันทิกานต์ ธัญญภู : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (177)

กัญญาญัฐ ลีโพทอง : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (178)

กัญญาณัฐ พลมะศรี : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (175)

ตัวรับอิสระ 

ธิดารัตน์ หมีนพราน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (165)

กนกวรรณ แสงอุทัย : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (160)

นักกีฬาทั้งหมดจะเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ก่อนจะมีการตัดตัวให้เหลือเพียง 12 คนอีกครั้ง ก่อนจะเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองนูร์-ซุลตัน สาธารณรัฐคาซัคสถาน

About Usxx

Check Also

การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023

ระเบียบการแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023 สมัครแข่งขัน