Monday , June 5 2023
Home / Featured / สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบชายยู16ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบชายยู16ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 47 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

หัวเสา

ปิ่นศักดิ์ แซ่ลี้ : โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว (185) ปิติภัทร แก้วรัตน์ : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” จ.ชลบุรี (187) เพชรกล้า สิงห์ซอม : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (179) สรวิชญ์ จันทิมา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ (184) รุ่งวิไกร วะลัยใจ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (180) กิตติพันธ์ นามสุขี : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (185) ณัฐกรานต์ บุญนิ่ม : โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (174) เกียรติพงศ์ ภพสุวรรณ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (189) พงศกร คงเพ็ง : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (176) ธนภัทร กองม่วง : โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรรบุรี (181) สิร​วุฒิ​ บุพพ​วงษ์​ : โรงเรียน​เทศบาล ​1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)​ จ.สมุทรปราการ (185) กฤษดา กมลสินธุ์ : โรงเรียน อบจ.เลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) จ.เลย (173) นครินทร์ เพประโคน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรรบุรี (180) สรศักดิ์ พูลสนอง : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (178) วิกรม สมสุข : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (177)

บีหลัง

เด็กชาย รชต ชุ่มยิ้ม : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (180) ณัฐกรณ์ เปียนขุนทด : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (182) สหรัฐ หวังสมาแอล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (175) ปิยะพัทธ์ สวัสดี : โรงเรียนท่าข้าพิทยาคม จ.ชลบุรี (177) จิราวัฒน์ สุมามาลย์ : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (182) หฤษฎ์ อัตริ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (187)

บอลสั้น

สิทธิศักดิ์ แสงอุทัย : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” จ.ชลบุรี (188) พัทรภูมิ บุญสังข์ : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (186) ปรัชญา แซ่ตัน : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี (185) ธนภัทร นางาม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี (190) ราชันย์ พลเดช : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ (176) โชคชัย เสียงเย็น : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (190) นพพร สัตย์ซื่อ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (190) อดิเทพ ทามะ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (182) ธนดล กองม่วง : โรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี (179) อรีย์ธัช แซ่แต้ : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (180) พีรภัทร เสาทอง : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (178) ด.ช.ธีรภัทร ช่วยคุ้ม : โรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ (181) อนันดา ดวงจันทร์ : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (179)   เซตเตอร์

วิริทธิ์พล บัวมีกลิ่น : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี (174) ภาณุพงศ์ นิวัชชาติ : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (171) วราวุฒิ วรรณโส : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (180) เอกไพรินทร์ สุขขำ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (170) ณัฐธพงษ โชระเวก : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (177) รัฐติมากรณ์ เพ็งโสภา : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (175) ณัชพัฒน์ ศรีอ้น : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (172)   ตัวรับอิสระ

ภัคพงศ์ กว้างนอก : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (175) ภัฏชกุลธ์ วิเชียรเครือ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (170) นัฐภัทร แสนน้ำเที่ยง : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (173) ดวงดี ทองพันธ์ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (170) อนุวัฒน์ ปานนิล : โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี (170) นัทธพงศ์ ดวงสีเเก้ว : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (168)

นักกีฬาที่มีรายชื่อจะต้องเข้ารายงานตัวคัดเลือกตัวรอบ 2 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและอาหารให้กับนักกีฬา ทั้งนี้ ต้องมารายงานตัวภายในเวลา 07:00 น. – 08:00 น. เท่านั้น

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ครั้งที่ 1 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2566 ที่เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุสเบกิสถาน

 

 

หนังสือขอตัวนักกีฬา ——> คลิกที่นี่

About Ch...aa

Check Also

การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023

ระเบียบการแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023 สมัครแข่งขัน