Monday , June 5 2023
Home / Featured / สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบหญิงยู 16 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมวอลเลย์เผยรายชื่อนักตบหญิงยู 16 ผ่านคัดเลือกรอบแรก

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ผ่านการเกณฑ์คัดเลือกรอบแรก โดยมีรายชื่อดังนี้

เซตเตอร์ ปัณฑิตา คงนอก : โรงเรียนสุรนารี (171) เซราห์ แอนโคมาห์ : โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173) ธมนวรรณ การไสย : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (160) สุพิชชา อุ่นเพ็ง : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (178) ณัฐณิชา แซ่เล้า : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (178) ณัฐนิชา องอาจ : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต (174)              

บอลสั้น จินดามณี พรมประดิษฐ์ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (174) ณัฐณิชา วงศ์สันเทียะ : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (173) สุภานิชา ประทาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา (167) พฤกษา อิสสระกุล : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (169) กัลยรักษ์ เอี่ยมสอาด : โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (177) ปวีณ์ธิดา รัตนะบุรี : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (178) สุธินันท์ กุยราพะเนา : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (178) จันทร์จิรา เพียรการ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (175) ชลรดา เรืองเกษวิทย์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (173) ธนญา ตระกูลแก่นเพ็ชร : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (172) ปานระวี ควรรับส่วน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (173) ไอริน ผ่องกระโทก : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (173) ชนกานต์ ฉิมทะเล : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (177) พรพิมล หมื่นราม : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (174)

หัวเสา-บีหลัง ฐานิตา เอี่ยมละออ : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชยนาวาส (170) พนิตพร ปัชชาเขียว : โรงเรียนพันดอนวิทยา (170) ณัฏฐา พลรบ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173) อาริยา บัวดง : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (175) ทรรศนวรรณ ไพบูลย์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (168) เบญญาภา สังวรกาญจน์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (173) ณัฐชยา ทาแฮ : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (176) อักษรมณี โพธิ์ศรีดี : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (168) ธิดารัตน์ โนนทิง : โรงเรียนราชินูทิศ 2 (183) อันธิกา เมืองวงค์ศา : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (168) อรธพร จันทร์เพชร : โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (170) ชนิดาภา ช่องเจริญ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (171) ตุลยดา คูณลบ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (169) วรัญญา สุวรรณกุฏ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (170) ทักษพร แผนเจริญ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (165) นฤมล ทรัพย์เฉลิม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (170) กวินธิดา นาคสิงห์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (170) ตรีทิพ วิบูลย์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (173)

ตัวรับอิสระ มณชญา อิทธิ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (160) ศิรภัสสร สมัยกลาง : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (158) หฤทัย ชนะการี : โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร (158) ณิชารีย์ นิละพันธุ์ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (163) รวิภา ดวงปา : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (162)

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ทำการคัดเลือกตัว ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร และนักกีฬาต้องมารายงานตัวภายในเวลา 07:00 น. – 07:20 น. เท่านั้น

กำหนดการรายงานตัวและทดสอบ 7.00 น. รายงานตัว 07.30 น. เริ่มอบอุ่นร่างกาย 08.00-10.00 น. เริ่มทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 10.00-12.00 น. คัดตัวช่วงที่ 1 14.00-16.30 น. คัดตัวช่วงที่ 2

• หมายเหตุ นักกีฬาทุกคนที่มีรายชื่อคัดเลือกตัวจะค้องนำบัตรประชาชนมาแสดงตัวในการทะเบียน

 

หนังสือขอตัวนักกีฬา ——> คลิกที่นี่

About Ch...aa

Check Also

การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023

ระเบียบการแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023 สมัครแข่งขัน