Monday , June 5 2023
Home / Featured / สมาคมลูกยางประกาศรายชื่อนักตบชายยู 16 เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมศึกชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมลูกยางประกาศรายชื่อนักตบชายยู 16 เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมศึกชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โดยมีรายชื่อดังนี้

หัวเสา ปิติภัทร แก้วรัตน์ : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” จ.ชลบุรี (187) เพชรกล้า สิงห์ซอม : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (179) สรวิชญ์ จันทิมา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์ (184) รุ่งวิไกร วะลัยใจ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (180) กฤษดา กมลสินธุ์ : โรงเรียน อบจ.เลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) จ.เลย (173) นครินทร์ เพประโคน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรรบุรี (180) สรศักดิ์ พูลสนอง : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี (178)

บีหลัง ณัฐกรณ์ เปียนขุนทด : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (182)a จิราวัฒน์ สุมามาลย์ : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (182)

บอลสั้น พัทรภูมิ บุญสังข์ : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (186) ปรัชญา แซ่ตัน : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี (185) ธนภัทร นางาม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 จ.นนทบุรี (190) โชคชัย เสียงเย็น : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (190) นพพร สัตย์ซื่อ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (190) อดิเทพ ทามะ : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (182) เกียรติพงศ์ ภพสุวรรณ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (189)

เซตเตอร์ ภาณุพงศ์ นิวัชชาติ : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (171) วราวุฒิ วรรณโส : โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (180) ณัฐธพงษ โชระเวก : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (177) รัฐติมากรณ์ เพ็งโสภา : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (175)

ตัวรับอิสระ ภัคพงศ์ กว้างนอก : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี (175) ภัฏชกุลธ์ วิเชียรเครือ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (170) นัฐภัทร แสนน้ำเที่ยง : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จ.ขอนแก่น (173)

นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเข้ารายงานตัว และเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยสิ่งของที่ต้องเตรียมมาได้แก่ หมอน ผ้าห่ม ของใช้ส่วนตัวและของใช้ที่จำเป็น

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 16 ปี ครั้งที่ 1 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2566 ที่เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุสเบกิสถาน

About Ch...aa

Check Also

การแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023

ระเบียบการแข่งขัน Beach Volleyball Chiang Mai PAO Cup 2023 สมัครแข่งขัน