Saturday , June 6 2020
Home / 2020 / March / 18

Daily Archives: 18/03/2020

ประกาศ : เลื่อนประชุมใหญ่สามัญสมาคมวอลเลย์ฯ ประจำปี 2562

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อคำสั่งของนายกรัฐมนตรี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 และประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม 563 ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ตามมาตราการดำเนินการด้านสาธารณสุขของคณะรัฐมนตรี เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด โดยขอให้งดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา รวมไปถึงการปิด สนามมวย, สนามกีฬา, สนามม้า ในพื้นที่กทม และ ปริมณฑล สำหรับวันและเวลาการประชุมครั้งใหม่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ

Read More »

ประกาศ : เลื่อนศึกลูกยางไทยลีก 2020 รอบไฟนัลส์อย่างไม่มีกำหนด 

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการแข่งขัน ซีพี วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 ครั้งที่ 15 รอบไฟนัลส์ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด  ตามมาตราการดำเนินการด้านสาธารณสุขของคณะรัฐมนตรี เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด โดยขอให้งดกิจกรรมทุกประเภท อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา รวมไปถึงการปิด สนามมวย, สนามกีฬา, สนามม้า ในพื้นที่กทม และ ปริมณฑล หากมีการยกเลิกคณะกรรมการจะเรียกทีมสโมสรวอลเลย์บอลทุกทีมเข้าประชุมพูดคุย และสรุปเรื่องรางวัลต่างๆ อันดับทีม และเงินรางวัลต่อไป 

Read More »